1.3.2018: CAPNOVA søger konsulenter til at rådgive fødevareiværksættere

Har du specialiseret viden og/eller branchekendskab inden for fødevare- og fødevareteknologi branchen?

CAPNOVA driver acceleratorprogrammet Growing Food CPH i samarbejde med fødevareinstitutterne fra Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Ålborg Universitet. Acceleratorprogrammet henvender sig til tidlige iværksættere inden for fødevarer og fødevareteknologi i Region Hovedstaden.

Som en del af acceleratorprogrammet tilbydes der rådgivning fra eksterne konsulenter. Værdien af denne rådgivning kan variere mellem 30.000 til 70.000 kr. alt efter behovet. Forløbet afsluttes med, at iværksætterne får mulighed for at pitche over for et udvalg af relevante investorer.

Rammeaftale om rådgivning

CAPNOVA ønsker at indgå et antal rammeaftaler vedr. tilkøb af rådgivning inden for følgende områder.

•    Organisationsudvikling – fra projekt til startup
•    Forretningsmodeludvikling
•    Markedsføringsstrategi – B2B og B2C
•    Opbygning af kunderelationer i fødevarebranchen
•    Etablering af kundemøder
•    Egenkontrol og fødevarelovgivning
•    Ekstern kommunikation

Det er vigtigt, at den eller de konsulenter aftalen indgås med, har specialiseret viden og/eller branchekendskab inden for fødevare- og fødevareteknologi branchen.
Afhængigt af de indkomne tilbud indgås der 1-4 rammeaftaler. Den økonomiske ramme for hver rammeaftale er fra 30.000 til 200.000 kr. Rammeaftalerne har mulighed for at blive forlænget.

Tildelingskriterier

Tilbuddet vil blive vurderet ud fra tre kriterier: Pris, kvalitet og behov.

Pris: I tildeling af opgaven prioriteres det økonomisk mest fordelagtige bud (timepriser, transport omkostninger, materialer mm. kan ikke dækkes og skal derfor regnes med i den givne timepris) vurderet i forhold til tilbuddets kvalitet. Der opereres med fakturering pr. forbrugt time. Timeforbrug pr. opgave aftales for hver opgave.

Kvalitet: Ved vurderingen af dette kriterie vil der blive lagt vægt på, i hvilket omfang tilbudsgiver dokumenterer følgende erfaring og rådgiverkompetencer, indenfor en eller flere af de nævnte områder.

Behov: Ved vurdering af dette kriterie vil der blive lagt vægt på, hvor mange iværksættere, der viser eller udtrykker et behov for de kvalifikationer, som tilbudsgiveren har.

Udformning af tilbud

Der ønskes et kortfattet tilbud på den beskrevne opgave. Tilbud skal indsendes elektronisk med underskrift fra tilbudsgiver. Ansøgning samt CV skal være på dansk eller engelsk. Tilbuddet sendes til Projektleder Rune Egedal Westergaard ruwe@capnova.dk.

Tilbud skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
1.    Tilbudsgivers kontaktoplysninger
2.    Tilbud max 5 sider
a.    Beskrivelse af opgaveforståelse
3.    Beskrivelse af erfaring med rådgivning inden for et eller flere af de nævnte områder
4.    Timepris for rådgivning.

Såfremt hele eller dele af opgaven løses af andre end den ansvarlige for opgaven hos tilbudsgiver, skal dette tydeligt fremgå af tilbuddet.

Afgivelse af tilbud  

Tilbud modtages løbende fra fredag d. 2. marts 2018 og frem til d. 1 maj. 2019.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til opgaven, bedes du kontakte projektleder Rune Egedal Westergaard tlf. +45 24771404 eller ruwe@capnova.dk.

information om brug af cookies

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her

ACCEPTER