17.7.2017: Risikovillig investering skaber vækst

Innovationsmiljøerne er med til at sikre, at flere innovative videntunge startups får en chance i den kritiske opstartsfase. Fra 2012 til 2016 tiltrak miljøerne 5,1 mia. kr. svarende til en privat gearing af den statsligt investerede krone med mere end 5 kroner.

Børsen bringer i dag en artikel om innovationsmiljøerne – heriblandt CAPNOVA – med kritik af miljøernes tilbageløb på gennemsnitligt 29 øre for hver statslig investeret krone. Ifølge direktør i CAPNOVA, Lars Stigel, er det vigtigt at holde sig før øje, at indsatsen fra CAPNOVA og de tre andre innovationsmiljøer i Danmark skal vurderes på flere parametre end tilbageløbet fra investeringerne for at give et retvisende billede: 

”Det, som innovationsmiljøerne gør med den risikovillige kapital, er at hjælpe helt nye højteknologiske virksomheder frem i verden.  Vi går ind som fødselshjælpere og hjælper iværksættervirksomheder, så de kan komme gennem den første, udviklingstunge og risikofyldte periode af deres liv. De bedste virksomheder bliver på den måde modnet så meget, at de når frem til at tjene penge til deres videre vækst eller til, at andre private vil investere i dem, fordi risikoen er blevet væsentligt mindre. Vi skaber med andre ord virksomheder med helt nye produkter, som ellers ikke ville blive skabt.”

Skaber synergi og eksport

Innovationsmiljøerne er blandt andet afgørende for, at der kan skabes nye virksomheder og produkter på basis af universiteternes forskning.

”Vi har i CAPNOVA foretaget en lang række investeringer i nye lægemidler, velfærdsteknologiske løsninger og nye miljøteknologier, som der er stor efterspørgsel efter. Og vi har igangsat BIOPRO, som er et samarbejde mellem en række universiteter og bioteknologiske produktionsvirksomheder om løsning af konkrete teknologiske problemer. Et samarbejde som har resulteret i syv helt nye virksomheder og 40 højteknologiske arbejdspladser. CAPNOVAs investeringsindsats har også været afgørende for, at den danske computerspilbranche er blevet en milliardindustri, der har overhalet filmbranchen og er med til at sikre særdeles store eksportindtægter. Spilsuccesser som Subway Surfers og Limbo var ikke kommet i gang uden investeringerne fra CAPNOVA,” siger direktøren.

Tiltrækker private investorer

Innovationsmiljøerne bliver blandt andet målt på evnen til at kickstarte selskaber, der kan tiltrække private investorer. Fra 2012 til 2016 tiltrak miljøerne 5,1 mia. kr. svarende til en privat gearing af den statsligt investerede krone med mere end 5 kroner.

”Vi bringer de virksomheder, vi investerer i, frem til et punkt, hvor de bliver attraktive for private investorer at investere i,” siger direktør Lars Stigel og understreger:

”Vi er netop ikke sat i verden for at konkurrere med private investorer, men for at lukke et hul i markedet, så private efterfølgende kan tage over, når risikoen er reduceret. Det betyder naturligvis, at vi med vores investeringer løber en så stor risiko, at der isoleret set tabes penge. Men set med samfundets øjne, kompenserer de nye virksomheder, der kommer i mål og skaber vækst, eksport, arbejdspladser og skatteindtjening så rigeligt for den statslige investering.”

Lars Stigel tilføjer, at man i CAPNOVA og de andre tre innovationsmiljøer ser frem til en fortsat konstruktiv dialog med uddannelses- og forskningsminister Søren Pind om innovationsmiljøernes arbejde.

Til den konkrete polemik i Børsen om tilbageløbet på gennemsnitligt 29 øre for hver statslig investeret krone, siger han:

”Vi har jo selv en kæmpe interesse i at beløbet øges, fordi vi selv investerer helt parallelt med staten. Herudover ligger vi med 34 øre i CAPNOVA over gennemsnittet i forhold til tilbageløb, og vi kan allerede nu se, at vi i 2017 kommer væsentligt højere op.”

Læs artiklen i Børsen (kræver login).

Læs også et debatindlæg af Lars Stigel i Børsen den 1.juli 2017 (kræver login).

 

information om brug af cookies

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her

ACCEPTER