16.10.2014: CAPNOVA målretter investeringer til fødevareområdet og den interaktive sektor

CAPNOVA fokuserer fremover målrettet på den danske fødevaresektor og på den interaktive sektor. Torben Ballegaard Sørensen, der er formand for bestyrelsen, betegner det strategiske fokus som en naturlig konsekvens af de erfaringer, CAPNOVA har høstet som investerings- og udviklingsselskab.

- CAPNOVA blev stiftet for et år siden, men hviler på den solide viden, der siden 1990erne er skabt i de to fusionerede innovationsmiljøer, Østjysk Innovation i Aarhus og CAT i Roskilde. Vi har været med til at finansiere og udvikle nye virksomheder med en markedsværdi på flere hundrede millioner kroner, og de resultater bygger vi nu videre på, siger han.

Ny fond til fødevaresatsninger

CAPNOVA vil fremover reservere 25 millioner kroner om året til investeringer i fødevaresektoren. Selskabet har allerede erfaring med enkeltstående investeringer på området, men med det forstærkede fokus kommer CAPNOVA desuden til at etablere partnerskaber med andre virksomheder og organisationer. Samtidig tager CAPNOVA initiativ til opbygning af en stærk kapitalfond, hvor forventningen er, at en række andre aktører vil deltage.

Torben Ballegaard Sørensen oplyser, at CAPNOVAs bestyrelse og direktion siden fusionens første dage har analyseret fødevaresektoren meget nøje og i den forbindelse haft tæt dialog med virksomheder og organisationer inden for alle grene af erhvervet og med universiteter og forskningsinstitutter.

- Møderne har bekræftet os i antagelsen af, at Danmark ikke udnytter det fulde potentiale af den stærke placering, vi har som verdens tredjestørste fødevareklynge. Hvis man ser på områder som forædling af kød, ingredienser til fødevarer og fremstilling af mejeriprodukter, er danskejede eller dansk baserede virksomheder i den absolutte verdenselite. Tænk bare på virksomheder som Danish Crown, Chr. Hansen, Novozymes, DuPont og Arla. Men i modsætning til brancher som for eksempel cleantech og computerspil ser vi ikke den samme opblomstring af nye, innovative virksomheder, der kan bidrage til at drive hele sektoren fremad. Som investerings- og udviklingsselskab og som national operatør under den statslige ordning for innovationsmiljøer ser vi en klar rolle for os i at være med til at skabe morgendagens vindere, siger Torben Ballegaard Sørensen.

- Vi er klar over, at der er risiko forbundet med at starte på et nyt område, men det var der også, da vi for nogle år siden først af alle gik ind i investeringer i computerspil. Siden har vi foretaget investeringer i spiludviklere, hvis markedsværdi i dag kan gøres op i flere hundrede millioner kroner. Det ligger i vores mandat at stille risikovillig kapital til rådighed, og udviklingen for computerspillene har vist, at vi så rigtigt, siger Torben Ballegaard Sørensen. 

En af de investeringer, CAPNOVA Food Tech har foretaget i sektoren, er Infuser, som blandt andet arbejder med luftrensning i staldanlæg, og hvor de første resultater er meget lovende. Desuden er CAPNOVA allerede i tæt dialog med DTU om investeringer i yderligere to nye virksomheder.

Landbrug & Fødevarer bakker op

Jan Mousing, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarers Videncentret for Landbrug, bakker CAPNOVAs initiativ op:

- Området har i lang tid været underprioriteret. Vi er blandt verdens største fødevareklynger, og selvom der foregår en betydelig innovation i virksomhederne og på universiteter og forsøgscentre, er der behov for også at styrke innovationen i de små og mellemstore virksomheder. Vi bakker også op, fordi vi ved, at CAPNOVA har erfaring med investeringer i innovative virksomheder og kan være med til at omsætte kreative idéer til konkrete produkter og processer. Her vil en stærk kapitalfond kunne komme til at spille en vigtig rolle, og det er mit håb, at mange vil bidrage til opbygningen af fonden, siger Jan Mousing.

Bygger videre på succes med computerspil

Om det interaktive område siger CAPNOVAs bestyrelsesformand Torben Ballegaard Sørensen:

- Vi har valgt det interaktive område, fordi vi har haft succes med investeringer i computerspil. Da vi for nogle år siden foretog de første investeringer i denne sektor, vakte det skepsis hos mange. Men i årene derefter har vi bidraget til, at en række computerspil med stor succes er kommet ud på det globale marked. Det gælder blandt andet Subway Surfers og Limbo. I perioden fra 2008 til 2014 har vi investeret 61 millioner kroner i 20 spilvirksomheder, og i dag er 16 af dem fortsat i drift. Nogle af dem med en omsætning på flere hundrede millioner kroner. Samtidig er sektoren på globalt plan vokset til en omsætning på 75 milliarder US dollars og med vækstrater mellem 6 og 10 procent. Sektoren har således for flere år siden overhalet filmbranchen, målt på både omsætning og antal beskæftigede.

- Vi vil bruge vores gode erfaringer fra computerspil til også at investere i områder som for eksempel e-learning og e-health, og vi reserverer i første omgang 25 millioner kroner årligt til denne satsning, siger Torben Ballegaard Sørensen og nævner Area9 som et godt eksempel på potentialet inden for e-learning:

- I februar i år blev det danske selskab solgt til amerikanske McGraw-Hill Education for ca. 1 milliard kroner. Den type af succeser vil vi være med til at udvikle.

Ligesom på fødevareområdet er CAPNOVA optaget af at bidrage til at skabe en kapitalfond med en betydelig styrke:

- Vi arbejder allerede sammen med Interactive Denmark om at skabe en fond, som kan bidrage til at skabe et endnu mere frugtbart vækstmiljø for den interaktive-digitale sektor, og vi indbyder andre interesserede til at samarbejde om at opbygge fonden, siger Torben Ballegaard Sørensen.

Fundraising indgår i indsatsen

Udover investeringer i nye virksomheder fortsætter CAPNOVA arbejdet med fundraising. Siden 2011 har denne aktivitet bidraget til at skaffe vækstvirksomheder 130 millioner kroner fra en række fonde.

CAPNOVAs aktiviteter inden for fundraising fokuserer systematisk på at finde midler i nationale og internationale fonde og puljer.

- Vi har set, at kombinationen af investeringer, fondsmidler og ekspertrådgivning har givet ekstra effekt og bidraget til øget vækst. Koblingen af vores investeringer og kapital fra fonde giver simpelthen virksomhederne mulighed for at komme hurtigere ud på markederne, siger bestyrelsesformand Torben Ballegaard Sørensen.

 

Henvendelse om denne meddelelse:

Bestyrelsesformand Torben Ballegaard Sørensen, torbenballegaard@gmail.com mobil: 2949 0919

 

FAKTA:

Derfor hedder vi CAPNOVA:

CAPNOVA er sammensat af ordene kapital og innovation.

Sådan arbejder vi:

Gennem risikovillige investeringer er CAPNOVA med til at udvikle innovative iværksætteres ideer til succesfulde virksomheder.

CAPNOVA tilbyder desuden ekspertrådgivning, der effektivt løser konkrete udfordringer sammen med virksomhederne, og vi hjælper med fundraising, så porteføljevirksomhederne og andre virksomheder får lettere ved at hente udviklingsmidler i danske og internationale fonde.

Målet for vores samlede indsats er at skabe vækst og bæredygtige arbejdspladser.

 

CAPNOVAs bestyrelse:

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Direktør Torben Ballegaard Sørensen (formand), bestyrelsesformand for bl.a. Realfiction, Tajco Group og Thomas A/S samt medlem af bestyrelserne i bl.a. Pandora, AB Electrolux og Egmont International Holding A/S.

Peter Kjær (næstformand), direktør i Schouw & Co., bestyrelsesformand for Incuba a/s.

Michael Christiansen, bestyrelsesformand for Danmarks Radio og Aarhus Universitet.

Søren E. Frandsen, seniorrådgiver og tidligere prorektor på Aarhus Universitet.

Klaus Stampe, direktør, Jyske Bank, Erhvervscenter Aarhus.

 

CAPNOVA i korte træk

Direktionen:

Kim Ove Olsen:

Cand.techn.soc., adm. direktør i CAT siden 2002. Inden da bl.a. adm. direktør i Danwaste A/S.

Lars Stigel:

Ph.d., adm. direktør i Østjysk Innovation siden 1998. Formand for Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark (FOIN).

Organisationen:

Antal medarbejdere: 35.

Kompetencer: Investering, forretningsudvikling, fundraising, bestyrelsesarbejde, innovations- og projektledelse m.m.

Her bor vi:

Universitetsparken 7, 4000 Roskilde, og Incuba Science Park, Åbogade 15, 8200 Aarhus N. Desuden afdelinger i København, Viborg og Kalundborg.

information om brug af cookies

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her

ACCEPTER