2.12.2015: Porteføljeselskaber henter støttemidler med CAPNOVAs hjælp

To af CAPNOVAs porteføljeselskaber er blevet tildelt bevillinger fra henholdsvis MUDP og Innovationsfonden efter vejledning fra vores fundraising-team.

Det drejer sig om selskaberne Environment Solutions, der har fået tilsagn om støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), og Pleuratech, som modtager et tilskud fra Innovationsfondens støtteprogram InnoBooster.

Environment Solutions i Roskilde er blevet tildelt 1,8 millioner kroner fra MUDP til projektet ”Udvikling af temporær, stormsikker barriere til sikring af værdier mod oversvømmelse”, der har et samlet budget på 3,6 millioner kroner. Environment Solutions, der udvikler mobile dæmninger samt et fleksibelt reservoir til inddæmning af vand og væsker, har også tidligere fået hjælp til fundraising fra CAPNOVA, hvilket blandt andet førte til en millionbevilling fra Markedsmodningsfonden i 2012.

Aarhus-virksomheden Pleuratech er blevet tildelt 190.400 kroner fra InnoBooster-programmet, der skal bruges til at analysere muligheder for integration af selskabets operationsinstrument KatGuide med eksisterende løsninger og dermed bane vejen for markedspenetration internationalt. Pleuratech fik i oktober en stærk videnskabelig blåstempling af sit produkt, da et internationalt tidsskrift udgav resultaterne af et klinisk studie, som bekræfter KatGuides effektivitet.

CAPNOVA har gennem flere år vejledt sine porteføljeselskaber med henblik på at indhente støttemidler fra puljer og fonde. Vi hjælper med at udvælge de mest relevante muligheder for støtte og tilbyder efterfølgende vejledning om de enkelte støtteprogrammers krav og kriterier, når selve ansøgningen skal skrives. Læs mere om CAPNOVAs fundraising-aktivitet her.

information om brug af cookies

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her

ACCEPTER