9.11.2015: Patienter oplever store gevinster ved mobil genoptræning

Fire sjællandske kommuner har evalueret ICURAs mobile genoptræningssystem og konkluderer, at løsningen tilbyder gevinster til både patienter, fysioterapeuter og kommuner.

Blåstemplingen kommer fra forskningsprojektet ”Mobil Interaktiv Genoptræning”, der blev gennemført af ICURA sammen med kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. 316 borgere fra de fire kommuner har medvirket i projektet, hvor ICURA trainer er blevet sammenlignet med traditionelle genoptræningsforløb.

Forløbene blev evalueret ud fra fire perspektiver, der skulle belyse henholdsvis patienternes resultater og tilfredshed, fysioterapeuternes oplevelser med systemet, konkrete aspekter af teknologien samt det økonomiske potentiale ved ICURA trainer. Alle fire aspekter viste positive resultater.

Fordele for alle parter

De fire kommuners evaluering konkluderer, at ICURA trainer har en motiverende effekt på patienterne, der tager mere ansvar for egen træning end ved traditionel genoptræning. Også de medvirkende fysioterapeuter oplevede fordele, navnlig i form af en større indsigt i borgernes hjemmetræning, der understøtter muligheden for specifik og individuel vejledning.

Fra et teknologisk perspektiv oplever både borgere og fysioterapeuter ICURA trainer som intuitiv og nem at bruge, ligesom systemet har en høj driftssikkerhed. Sluttelig viste forløbet store økonomiske fordele for kommunerne, idet udgifterne til fysioterapi forventes at kunne reduceres med 16 % og kørselsomkostningerne potentielt kan halveres med den større andel hjemmetræning.

ICURA trainer fungerer ved, at bevægelsessensorer påsættes bestemte steder på kroppen, hvorefter de valgte øvelser udføres. Sensorerne registrerer og analyserer forskellige aspekter af træningen og sender resultaterne til en mobilapplikation, der vejleder patienten i at udføre øvelserne bedst muligt. Samtidig kan behandleren følge med i kvaliteten og kvantiteten af patientens træning og bruge dette i tilrettelægningen af et optimalt træningsforløb.

CAPNOVA investerede i ICURA i 2013, og virksomheden skrev tidligere på året kontrakt med Gentofte Kommune om at levere en mobil genoptræningsløsning. Med de positive resultater fra det overståede forskningsprojekt er vejen nu banet for, at ICURAs teknologi kan udbredes til flere kommuner landet over.

Læs også artikel om ICURA i Berlingske Business

Læs mere om ICURA trainer på ICURAs egen hjemmeside.

information om brug af cookies

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her

ACCEPTER