3.7.2015: Denne gang var det ikke Egon, der havde en plan

Borgerne i Jyllinge ved Roskilde Fjord led hårdt under stormen Bodils hærgen i december 2013. Husene i de lavtliggende områder blev oversvømmet, og mange familier kom i lang tid derefter til at leve med efterveerne. Da stormen Egon meldte sin ankomst i januar 2015, var planen imidlertid klar. De mobile dæmninger fra Environment Solutions var en afgørende del af den.

Direktoer Anders Philipsen

Det var med bange anelser, at borgerne i de lavest beliggende huse i den sydlige ende af Roskilde Fjord imødeså stormvarslerne i begyndelsen af januar 2015. 13 måneder tidligere var området i Jyllinge Nordmark nord for Roskilde blevet hårdt ramt af stormen Bodil, som pressede store vandmængder ned i den smalle fjord. I januar 2015 var en række af skaderne endda endnu ikke blevet udbedret.
Udsigten til en ny oversvømmelse var ubærlig. Men stormen i januar 2015 fik en anden og lykkeligere udgang, end tilfældet var i december 2013.

Beredskabet havde nemlig lagt en plan, og Environment Solutions var en vigtig del af denne plan. I god tid inden stormens kulmination havde Environment Solutions udlagt ca. 1.000 meter mobile dæmninger, som beskyttede de lavest beliggende områder mod fjordvandet og mod den forhøjede vandstand i åsystemerne. Tilsvarende havde virksomheden sammen med beredskabet udlagt mobile dæmninger ved Frederikssund. De dæmninger, som Environment Solutions anvender, bliver fyldt med vand og erstatter den gammeldags og tidskrævende metode med at dynge sandsække op.

Indsatsen lykkedes

Da højvandet havde lagt sig, stod det klart, at de mobile dæmninger havde holdt vandet ude, og et par måneder senere anbefalede den kommunale beredskabschef, at kommunen anskaffede udstyret fra Environment Solutions, så det kan indgå permanent i beredskabet. Indsatsen i Jyllinge foregik ikke uden uheld, idet en af de mobile dæmninger fra Environment Solutions blev påkørt af en lastbil og sprang læk. Men da de store slanger i modsætning til andre, konkurrerende systemer er produceret med to kanaler, var følgerne ikke katastrofale.

Environment Solutions er en del af CAPNOVAs portefølje, og virksomheden har desuden fået kapital fra den regionale fond CAPNOVA Invest Zealand.

Direktoer Anders Philipsen2

Dødens Gab

Administrerende direktør Anders Philipsen ser CAPNOVAs rolle som helt afgørende for den succes, som Environment Solutions oplever:

”Det koster tid og penge at udvikle det udstyr, vi arbejder med, og det er derfor vigtigt, at vi har kapital til at komme forbi dét, man kunne kalde Dødens Gab – altså den tid, der går fra udviklingsstadiet, til ordrerne faktisk begynder at komme i hus.”

Og ordrerne er begyndt at komme i hus. Mens opgaven i Jyllinge var den første, større danske opgave, har Environment Solutions i 2014 lukket en ordre på et stort tocifret millionbeløb i Rumænien. Der er tale om et EU-støttet projekt, der skal afbøde virkningerne af nogle af de hyppige oversvømmelser i de europæiske floder. Rumænerne har kunnet hente vidnesbyrd om effektiviteten i det danske system ved at studere indsatsen i Ungarn, der i juni 2013 var ramt af voldsomme oversvømmelser fra Donau. I nogle meget nervepirrende dage lykkedes det Environment Solutions at afværge, at et gasraffinaderi blev oversvømmet. En oversvømmelse ville have udløst en miljøkatastrofe.

Ny kontrakt i Frankrig

Det internationale gennembrud for Environment Solutions er også blevet understreget i forbindelse med, at virksomheden netop har indgået en ny kontrakt på fire år med det franske beredskab, Securité Civile. I Frankrig har de mobile dæmninger ved flere lejligheder afværget massive oversvømmelser af en række byer og trafikanlæg.
Frankrig Barrage Oe DAX

Tom Weidner, der er investment manager i CAPNOVA og medlem af bestyrelsen i Environment Solutions, ser virksomheden som et godt eksempel på koblingen af statslige midler, regionale midler og støtte fra fonde:

”Ved siden af vores oprindelige investeringer har vi udnyttet vores særlige kendskab til fundraising. Det førte til støtte på 1,6 millioner kroner fra Fornyelsesfonden, som sammen med Environment Solutions egenfinansiering på 1,9 millioner blev brugt til at dokumentere effekten af et gigantisk, mobilt reservoir, GVOIR, der blandt andet kan anvendes til midlertidig opbevaring af spildevand og olie.”

Koblingen mellem investeringskapital og afsøgningen af mulighederne for fondsstøtte er siden blevet en integreret del af CAPNOVAs faste procedure, når nye virksomheder skal screenes.

FAKTA
Stiftet: November 2011
Medarbejdere: 11
Hjemmeside: www.environmentsolutions.dk
information om brug af cookies

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her

ACCEPTER