Cases – fundraising

Økonomisk støtte kan hjælpe din virksomhed til at gennemføre et projekt eller sætte en konkret udvikling i gang. Her kan du læse om nogle af de selskaber, som CAPNOVA har hjulpet med at skaffe støtte fra danske eller europæiske fonde.

Climaid

ClimAid har udviklet en løsning, der måler, analyserer og foreslår anbefalinger til indeklima på kontorer. Et godt indeklima tilpasset den enkelte medarbejder optimerer produktivitet og nedsætter sygefravær. I forsommeren 2017 fik ClimAid med hjælp fra CAPNOVA støtte fra InnoBooster og gik i gang med at udvikle prototypen.

Læs mere

CemGreen

CemGreen udvikler teknologier til at fremme brugen af cement erstatningsmaterialer. Prisen på kalksten står i dag for op til 30 pct. prisen på cement samtidig med, at det udleder betragtelige mængder CO2. CemGreen har fundet og udviklet alternative materialer, der både er billigere og ingen CO2 udleder, alt imens det er til stede i store mængder på globalt plan, hvorved løsningen nemt kan implementeres på eksisterede cementanlæg.

Læs mere

Environment Solutions bekæmper vand med vand

Environment Solutions har fået et millionbeløb i støtte først fra Markedsmodningsfonden og dernæst fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) til at videreudvikle en løsning, der tager kampen op mod nuværende og fremtidige klimaændringer.

Læs mere

Bladena gør vindmøller mere robuste

Verdens vindmøllevinger vokser i længde, og som konsekvens påvirkes vingen dramatisk med hurtigere slid og flere skader til følge. Bladena har udviklet en løsning, der forlænger vingernes levetid og har netop fået bevilling fra Innovationsfondens Innobooster til test af prototype.

Læs mere

Much More Water skaffer rent vand til Kenya

Much More Water har som resultat af hjælp til fundraising fået bevilliget en halv million kroner fra Danida til rent vand til Kenya.

Læs mere

Infuser modtager 1,5 million kroner fra Markedsmodningsfonden

Med rådgivning fra CAPNOVA er Infuser blevet bevilliget 1,5 million kroner fra Markedsmodningsfonden til et nyt projekt.

Læs mere

EyeCular

CAPNOVA har investeret i EyeCular ApS, der udvikler en innovativ teknologi til opvarmning af varmtvandstanke. Ved fælles indsats er det lykkedes at få en bevilling fra EUDP på 4 millioner kroner til at udvikle og demonstrere EyeCulars nye teknologi til termisk lagdeling af vandet i solvarmetanke.

Læs mere

SiteCover reducerer byggebranchens høje risiko

SiteCovers ambition er at skabe det største spring i byggeriets effektivitet siden indførelsen af betonelementer i 1950'erne. SiteCover er en mobil overdækningsfacilitet til byggebranchen, designet til at afskærme hele byggepladser fra alle vejrforhold. Konstruktionen indeholder krankapacitet til hele byggepladsen.

Læs mere

Tre grønne ideer får hver 1 mio. kr. fra Region Sjælland

Tre sjællandske virksomheder kan hver se frem 1 million kroner i støtte fra Region Sjælland. Skandinavisk Jura-Kalk på Stevns, We Do Wood i Roskilde og AK Entreprenørservice i Rønnede skal bruge pengene til at realisere projekter, der både skaber vækst og gavner miljøet.

Læs mere

Udvikling af chip til hurtig afsløring af bakteriel forurening i drikkevand

Heed Diagnostics’ biosensorer har fået tildelt 1,5 mio. kr. fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond til udvikling af en chip, der kan afsløre bakterier. CAPNOVA har vejledt Heed Diagnostics omkring støttemuligheder og det rette partnerskab.

Læs mere

Juvita udvikler miljøvenligt tapet

Juvita Home Decoration får støtte fra Grøn Omstillingsfond til et projekt, der skal fjerne det miljøbelastende stof PVC fra produktionen af tapet, hvilket vil gøre virksomheden til front-runner på området.

Læs mere

INFUSER fjerner gyllestanken

CAPNOVA har vejledt INFUSER i forløbet frem mod en bevilling på 1,2 millioner kroner fra Højteknologifonden. Bevillingen skal finansiere et erhvervspostdoc-projekt, hvor Infuser sammen med Københavns Universitet skal udvikle en metode til at fjerne stanken af gylle fra svinestalde.

Læs mere

Støtte til grøn omstilling

Seks virksomheder i Region Sjælland har modtaget støtte til at gøre sig mere grønne. Virksomhederne har udkast til projekter for alt fra bedre affaldshåndtering til mere hensigtsmæssig logistik.

Læs mere

Cleanfuse vil ændre vores energiadfærd

CAPNOVA har vejledt Cleanfuse omkring støttemuligheder og i at skrive en ansøgning til EUDP, der har resulteret i, at Cleanfuse har fået 1,5 mio. kr. til at forsætte udviklingen af et nyt måleprincip med tilhørende intelligent brugerservice.

Læs mere

ReMoni fik finansieret energispareprojekt til 10 millioner

Start up-virksomheden ReMoni har sammen med samarbejdspartnerne Develco og Caverion fået bevilliget 5,4 millioner kroner fra Energistyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). CAPNOVA har også investeret i projektet, der skal afsløre tekniske installationers energiforbrug. Formålet er at mindske energispild fra el- og varmeapparater.

Læs mere

AlphaOmegaOnline – bedre kemikaliestyring

CAPNOVA har hjulpet Chymeia ApS med en ansøgning til Markedsmodningsfonden om midler til at markedsmodne et nyt IT-system, der gør det lettere og billigere for særligt små virksomheder at håndtere kemikalier korrekt.

Læs mere

Saluminati får bevilliget 300.000 kroner gennem Innovationsfonden

En metode, der gør det muligt at lave lufttørrede pølser, som var man i Italien, er ikke nogen dårlig ide. Det syntes Innovationsfonden heller ikke, da den sjællandske virksomhed Saluminati i oktober søgte tilskud gennem Innovationsfondens landdistriktsvækstpilot. Virksomheden har fået bevilliget 300.000 kroner, der skal bruges til at ansætte en specialist, som skal udvikle og vækste virksomheden.

Læs mere

Copenhagen BioEngeneering modtager over 2 millioner kroner fra GUDP

Med rådgivning fra CAPNOVA har den sjællandske virksomhed Copenhagen BioEngeneering modtaget over 2 millioner kroner fra den offentlige fond GUDP til at udvikle miljøvenligt foder til smågrise, som mindsker forbruget af antibiotika i svineproduktionen.

Læs mere

Xnovotech modtager millioner fra to støtteprogrammer

Med rådgivning fra CAPNOVA og Innovayt er Xnovo Technology blevet bevilget i alt 7,5 mio. kroner til to forskellige projekter.

Læs mere

Emicon fik gavn af støtte til udvikling af miljøvenlig teknologi

En hurtig indsats fra CAPNOVA og Væksthus Sjælland var afgørende for, at Emicon Systems i Maribo i 2013 fik 2,1 mio. kr. fra Miljøstyrelsens Demonstrationsprogram, MUDP. Pengene skulle hjælpe Emicon med at udvikle en anordning, der kunne forbedre indsatsen mod de stærkt miljøskadelige NOx-gasser i udstødningen fra især gamle lastbiler.

Læs mere

Juvita Home Decoration

Juvita Home Decoration vil erstatte PVC-baserede strukturtapeter med vandbaserede tapeter.

Læs mere

LeanVent

LeanVent har med CAPNOVAs hjælp fået tilsagn om 5,8 mio. kr. fra EUDP til at videreudvikle et aerodynamisk reguleringsspjæld til lavenergiventilation.

Læs mere

COTES fik ”ja” fra tre fonde

COTES søgte i 2013 tilskud til tre udviklingsprojekter fra tre forskellige fonde. Alle tre projekter blev bevilget i efteråret 2013.

Læs mere

LS Control får EU-støtte til kombineret ventilationssystem

LS Control, der udvikler hardware og styringssoftware til ventilationsanlæg, har med vejledning fra TIPS-projektet modtaget fase 1-støtte via SMV-instrumentet under Horizon 2020.

Læs mere

Visility fandt vej til det rigtige partnerskab

CAPNOVA vejledte Visility i at finde den rette fond og det rette partnerskab.

Læs mere

Millioner til innovative lasersystemer

Norlase i Roskilde har med vejledning fra TIPS-projektet fået støtte fra Eurostars til to store udviklingsprojekter.

Læs mere

Norlase diagnosticerer diabetes med laser og EU-støtte

Den lille sjællandske laservirksomhed Norlase, der netop har ansat fuldtidsmedarbejder nummer to, har modtaget det største støttebeløb i EU’s finansieringsinstrument for udvikling af små og mellemstore virksomheder, SMV-instrumentet. Ansøgningen blev til som led i det regionale projekt TIPS, der ledes af ZealandDenmark.

Læs mere

Venøse bensår

CAPNOVA har hjulpet 2 virksomheder med i et konsortium, der netop har modtaget 4,9 mio. kr. til at udvikle en sensor, der kan give hurtigere heling af venøse bensår. CAPNOVA har vejledt om støttemuligheder og givet input til sammensætningen af det nye partnerskab.

Læs mere

Pharmacosmos

CAPNOVA har sammen med Væksthuset gjort Pharmacosmos opmærksom på muligheden for at søge HTF. Pharmacosmos greb bolden og fik lavet en succesfuld ansøgning.

Læs mere

Lifeline – mobil overvågning af for tidligt fødte

CAPNOVA har som del af en strategisk satsning vejledt Viewcare om kravene i Fornyelsesfondens Sygehuspartnerskab og givet sparring i skriveprocessen. De har fået tildelt 4,6 mio. kr. kroner til udvikling og afprøvning af mobil overvågning, der gør det muligt at sende for tidligt fødte børn og børn med astmatisk bronkitis tidligere hjem fra hospitalet.

Læs mere

Håndfrit bad

CAPNOVA har vejledt projektet Håndfrit bad, der har fået 7.9 mio. kr. til at minimere smitterisiko på sygehuse ved udvikling af totalt håndfri betjening af baderum.

Læs mere

ReVac får støtte til at hjælpe ældre mennesker op

ReVac ApS i Korsør har fået godkendt sin projektansøgning til Markedsmodningsfonden, der har givet tilsagn om støtte på 1,8 mio. kr. til at markedsmodne en innovativ stå-løfter til flytning og genoptræning af ældre og handicappede borgere.

Læs mere

Fond støtter Veinux med 2,3 millioner kroner

Aarhus-virksomheden Veinux har haft held med sin ansøgning til Markedsmodningsfonden. Fonden har valgt at støtte virksomhedens udviklingsprojekt, der skal teste og tilpasse en ny type lydsvag brystpumpe.

Læs mere
information om brug af cookies

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her

ACCEPTER