Om fundraising

Med fundraising til innovations- og udviklingsprojekter kan virksomheder:

  • Øge deres midler til innovation, udvikling og test/demonstration af nye produkter og services
  • Strukturere deres samarbejde med kendte og nye industri- og videnpartnere
  • Få adgang til seneste viden og teknologi i Danmark, EU og resten af verden

Alt sammen med henblik på at opnå størst mulig værdi til virksomheden og en varig effekt i form af vækst og arbejdspladser.

Hvad kan du fundraise til?

Der kan søges om støtte til aktiviteter, der på forskellig måde stiler imod at udvikle nye og forbedrede produkter, services, processer, fremgangsmåder, metoder eller teknologier med høj nyhedsværdi på markedet og et stort markedspotentiale. Aktiviteterne inddeles som oftest i forskellige faser eller rammer:

Innovation: Hos støtteprogrammerne bruges ’innovation’ forskelligt; f.eks. om nytænkning generelt, om den tidligere idéfase, hvor nye idéer afprøves og tidlige koncepter udvikles eller som en fælles betegnelse for hele udviklingsfasen.

(Industriel) forskning: Mange virksomheder kan have fordel af at være med i projekter, hvor virksomhedernes behov styrer forskningen. Uanset om virksomheden selv bedriver forskning eller primært skal aftage resultaterne og omsætte dem til kommercielt brug.

Udvikling: Når koncepter begynder at tage form, teknologier afprøves, proto- eller betaversioner udvikles - i det hele taget, når processen begynder at blive konkret og håndgribelig. Oftest frem til prototypeniveau.

Demonstration: Vil du demonstrere din teknologi - eller være med på et projekt, hvor en videninstitution afprøver og demonstrerer teknologier - uden at det nødvendigvis er bundet op på et konkret produkt, kan demonstrationsprojekter være det rette for dig.

Markedsmodning: Når du har en prototype, der som minimum fungerer på ’laboratorie-niveau’, kan du søge om midler til at afprøve den i et realistisk miljø (oftest hos en slutkunde), så den sidste færdigudvikling kan blive så præcis som muligt.

Netværk: Nogle programmer giver også mulighed for at virksomheder kan deltage i forskellige innovations- eller udviklingsnetværk.

Hvad skal der til?

Vigtigst er:

  • At formålet med de aktiviteter, du søger om penge til opfylder et eller flere af de tre punkter øverst på denne side
  • At det ligger indenfor de rammer, som beskrives ovenfor
  • At du kan opfylde kravene til virksomhedstype fra et eller flere støtteprogrammer

Skal man altid fundraise?

Nej - det er ikke altid fundraising er det rigtige for din virksomhed.

Anstrengelserne skal stå mål med resultaterne. Nogle omtaler støttemidler som gratis penge, fordi man ikke skal opgive ejerandele eller tilbagebetale med renter. Men det betyder ikke, at det er lette penge. Konkurrencen om dem er hård, og det er ofte tidskrævende at lave en god ansøgning. Så det er vigtigt at vurdere, om man passer til kravene, og om udbyttet i form af såvel penge som viden og netværk opvejer indsatsen.

Det er heller ikke alt, man kan fundraise til hos støtteprogrammerne. Således er det nærmest umuligt at fundraise til almindeligt strategiarbejde, etablering, drift, produktionsudvidelser, implementering af kendte løsninger eller markedsføring.

information om brug af cookies

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her

ACCEPTER