Navn: Kim Ove Olsen
Titel: Direktør
Uddannelse: Cand.techn.soc
Telefon:
Mobil: 4040 3838
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Kim er direktør i CAPNOVA med ansvar for forretningsudvikling. En af Kims hovedopgaver er at være aktiv i styregrupper og bestyrelser med relevans for innovationsområdet. Kim har mange års erfaring i dansk og international industri samt generel ledelse og bestyrelsesarbejde.

Navn: Lars Stigel
Titel: Direktør
Uddannelse: Cand.phil., ph.d.
Telefon: 4676 0855
Mobil: 2672 3300
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Lars er direktør i CAPNOVA med ansvar for investering, kommunikation og administration. Han har det daglige ansvar for, at CAPNOVA som innovationsmiljø lever op til målet om at skabe nye, innovative og forretningsmæssige succeser. Lars har mangeårig erfaring med ledelse og kommercialisering af forskningsresultater.

Navn: Bente Rugaard Thorsen
Titel: Sekretariats- og udviklingschef
Uddannelse: Cand.merc., strategi, organisation og ledelse, ph.d. i lærings- og innovationsprocesser
Telefon:
Mobil: 2916 6777
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Bente er sekretariats- og udviklingschef i CAPNOVA med ansvar for de opsøgende, udviklende og driftsmæssige funktioner i forbindelse med eksternt finansierede projekter, herunder CAPNOVAs fundraising aktiviteter og øvrige aktiviteter, der understøtter CAPNOVAs investeringsvirksomhed. Herudover har Bente til opgave at sekretariatsbetjene bestyrelserne for CAT-fonden, CAPNOVA Invest Zealand, CAT Invest I A/S og CAT Ejendomsselskab A/S, hvor hun varetager direktørhvervet. Bente har en solid forskningsmæssig baggrund og har flere års erfaring med forretningsudvikling og projektledelse fra stillinger på blandt andet Danmarks Tekniske Universitet og i Aarhus, Esbjerg, Roskilde og Næstved Kommuner.

Navn: Ole Ostenfeldt Mathiesen
Titel: Økonomichef
Uddannelse: HD-regnskab og cand.merc.aud
Telefon:
Mobil: 2045 9991
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Ole er økonomichef. Han er ansvarlig for budgetter og regnskab i CAPNOVA samt den økonomiske rapportering til ministeriet. Ole er sparringspartner vedrørende administrative forhold i CAPNOVA og porteføljeselskaber. Han er uddannet HD-regnskab og cand.merc.aud. og har tidligere arbejdet som revisor. Igennem sine 16 år som økonomichef og medindehaver i bygherrerådgivningsfirmaet Bascon A/S har Ole bl.a. erfaring med daglig ledelse af en økonomifunktion, opkøb og integration af virksomheder og sparring til såvel medarbejdere som ledere. Senest har Ole arbejdet i COWI som Integration Manager i forbindelse med COWIs opkøb af Bascon A/S.

Navn: Allan Rasmussen
Titel: Investment manager
Uddannelse: M. Sc. in E.E.
Telefon:
Mobil: 4062 4752
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Allan er investment manager inden for teknologibaseret oplevelsesøkonomi – især computerspil. Han er dybt involveret i det danske netværk af computerspilproducenter og er med til at forretningsudvikle potentielle vækstvirksomheder ved bl.a. at finde samarbejdspartnere og investorer. Allan er desuden en investment manager med bred branchemæssig erfaring. Han har tidligere fungeret som investment manager i forretningsområder som medtech, cleantech og industri.

Navn: Anders Holme Jensen
Titel: Investment manager
Uddannelse: Eksportingeniør, HD
Telefon:
Mobil: 2382 5636
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

I rollen som investment manager arbejder Anders med screening, forhandling og investeringsmodning af potentielle virksomheder inden for fødevareteknologi. Anders har erfaring med projektledelse, forretningsudvikling, internationalt salg og personaleledelse fra store internationale virksomheder som Philips, Coloplast og GN Store Nord. Derudover repræsenterer Anders CAPNOVA i en række bestyrelser.

Navn: Birgitte Theresia Henriksen
Titel: Kommunikationskonsulent
Uddannelse: Cand.mag. i socialantropologi og journalistik, bachelor i kommunikationsjournalistik
Telefon:
Mobil: 2928 7786
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Birgitte er ansvarlig for projektkommunikation i CAPNOVA. Hun arbejder med intern og ekstern kommunikation i forbindelse med CAPNOVAs del af det nationale initiativ Scale-up Denmark og projekterne Growing Food, BIOPRO og Fundraising Service Sjælland. Derudover arbejder Birgitte med kommunikation og presse i forhold til CAPNOVA generelt. Birgitte har tidligere været presseansvarlig hos Dansk Musiker Forbund, kommunikationspartner og presseansvarlig hos COWI Danmark og pressechef hos Koda.

Navn: Finn Mogensen
Titel: Investment manager
Uddannelse: Civilingeniør, ph.d., hd.u.
Telefon: 4676 0881
Mobil: 3092 0031
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Finn har bred erfaring fra industrivirksomheder og har ledelsesbaggrund fra såvel teknisk, kommerciel og overordnet ledelse. Finn har bl.a. været udviklingschef hos Lycom (i dag OFS Fitel Denmark), teknologichef hos NKT Research Center, Marketing & Sales Director hos såvel Draka Denmark som OFS Fitel, CEO hos GiGA North America Inc samt CEO og medejer hos OptoConnect. Som investment manager er hans hovedopgaver at bidrage til udvikling af porteføljeselskaberne gennem aktivt bestyrelsesarbejde, projektvurdering, udarbejdelse af indstilling og kontraktforhandling. Med egne erfaringer som iværksætter har han opnået solidt kendskab til processerne fra opstart til exit og til de udfordringer, en iværksætter står overfor.

Navn: Flemming Würtz Andersen
Titel: Investment manager
Uddannelse: Cand.oecon.
Telefon:
Mobil: 4015 2267
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Flemming er investment manager med bred branchemæssig erfaring. Kernekompetencerne er forretningsudvikling og ledelse med fokus på strategiarbejde, ledelse og internationalisering af virksomheder. Flemming beskæftiger sig desuden med screening af projektforslag, forundersøgelser, nyhedscheck, bestyrelsesarbejde m.m. Han har mange års erfaring med forretningsudvikling og ledelse fra private virksomheder i forskellige brancher i ind- og udland. Flemming har tidligere været direktør i Skandinavisk Køkkengruppe A/S, Vital PetFood Group A/S, Vejle Margarinefabrik A/S og EnXco A/S samt divisionsdirektør i Unicon Beton A/S

Navn: Helle Elmquist Schmidt
Titel: Controller
Uddannelse: Kontoruddannet med økonomi som speciale. Merkonom i virksomhedsøkonomi og virksomhedsorganisation
Telefon:
Mobil: 2012 6340
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Helle er Løn- og HR-ansvarlig for medarbejderne i Capnova. Helle er ligeledes ansvarlig for afrapportering af EU-finansierede projekter, herunder økonomistyring, kontrol og afrapportering til den bevilgende myndighed. Derudover har Helle ansvaret for økonomistyring af en række af CAPNOVAs portofølgevirksomheder, herunder bogholderi, løn, moms mm. Helle har 10 års erfaring med administration af EU-projekter fra Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, og hun har ligeledes været ansat i Greve Kommune, Boligadministrationen 3b, Canon og Greve Strand Distribution. Helle har i alt 35 års erfaring med økonomi.

Navn: Henriette Rasmussen
Titel: Controller
Uddannelse: Merkonom
Telefon: 4676 0886
Mobil: 2929 4445
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Henriette er ansvarlig for afrapportering af EU-finansierede og nationale tilskudsfinansierede projekter til bevilgende myndighed. Hun udfører kontrol, kvalitetssikring og administration af projekterne. Derudover bogfører hun for porteføljeselskaber, herunder løn, moms mm. Henriette har tidligere været controller for Energiklyngecenter Sjælland, økonomaassistent hos Wonderful Copenhagen samt konsulent hos LXP Consulting. Alle jobfunktioner, hvor bogholderi, økonomistyring og tilskudsfinansierede projekter har været hovedopgaven. Henriette har 10 års erfaring med administration af tilskudsfinansierede projekter.

Navn: Jens Søndergaard
Titel: Investment manager
Uddannelse: Civiløkonom (B.Sc. in Economics, Business Administration and Information Science) IBM Projektledelse
Telefon: 4676 0853
Mobil: 3141 9554
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Jens er ansvarlig for en række IKT investeringer i CAPNOVA. Via opsøgende arbejde finder han succesfulde iværksættere med vækstpotentiale. Han identificerer og vurderer nye forretningsideer og medvirker gennem aktiv sparring til forretningsmæssig udvikling og kommercialisering af disse. Jens har egen erfaring med start-up virksomheder. Han har selv stiftet virksomheden IT Optima A/S og opbygget den fra 2 til 20 medarbejdere med kontorer i flere europæiske lande samt opnået en succesfuld exit efter 10 år. Jens har desuden en finansiel uddannelse og erfaring med Business Development, IT Project Management, Financial Management, M&A samt ledelse og bestyrelsesarbejde.

Navn: Jesper Bryde-Jacobsen
Titel: Project Director BIOPRO
Uddannelse: Master (Dairy Science), Executive MBA
Telefon:
Mobil: 3075 2439
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Jesper er ansvarlig for projektet BIOPRO. Han var med til at grundlægge projektet og er nu tovholder for dette. BIOPRO er et samarbejde mellem partnere fra universiteter og industri, og har til formål at skabe et verdensklasse center inden for full scale bioteknologisk produktion.

Navn: Katrine Krogh Balslev
Titel: Business Developer
Uddannelse: Cand.mag.
Telefon:
Mobil: 2382 1419
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Katrine er business developer og projektleder på Fundraising Service Sjælland, Scale-up bioøkonomi og CAPNOVAs fundraising-service til de virksomheder, CAPNOVA investerer i. Som business developer arbejder hun med vejledning af virksomheder i fundraising og forretningsudvikling med særligt fokus på de danske og de europæiske støtteprogrammer for forskning, udvikling og innovation. Som projektleder arbejder hun med koordination af EU-projekter, regionalt finansierede projekter og udvikling af interne forretningsområder.

Navn: Kristina Wulff
Titel: Kommunikationskonsulent
Uddannelse: Journalist
Telefon:
Mobil: 2513 3651
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Kristina arbejder med kommunikation, PR og andre journalistiske og formidlingsmæssige opgaver i CAPNOVA. Kristina har både fokus på intern og ekstern kommunikation og er ansvarlig for CAPNOVA.dk og sociale medier. Hun er uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har før arbejdet for bl.a. Sjællandske Medier og Ugeavisen Udfordringen.

Navn: Kim Kjølhede
Titel: Investment manager
Uddannelse: M.Sc. Econ. & Business Administration
Telefon:
Mobil: 21 600 500
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Kims primære område er investering i innovative vækstvirksomheder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Med baggrund i sin store erfaring med salg, forretningsudvikling og ledelse fra dette forretningsområde og fra industri og cleantech har Kim en relativt bred portefølje. Investeringsarbejdet består bl.a. i screening og vurdering af koncepter og produkter samt forretningsudvikling og porteføljepleje Kim har tidligere været administrerende direktør i NRGi Fibernet, hvor han stod for etablering og ledelse af selskabet. Han har desuden været projektchef for Dantherm Power, salgschef i TDC Erhverv samt afdelingschef i Innovation Lab. Kim har også været selvstændig inden for it-rådgivning og it-implementering.

Navn: Louise Rørbæk Heiberg
Titel: Head of Relations & Partnerships - Investment Manager
Uddannelse: Master i Food Science & Technology
Telefon:
Mobil: 2382 1418
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Louise arbejder hos CAPNOVA med at opdyrke interessante Food Tech projekter og teams, modne projekterne frem mod investering og efterfølgende bestyrelsesarbejde i porteføljeselskaberne. Hun varetager derudover rollen som ansvarlig for at opbygge CAPNOVAS strategiske relationer og partnerskaber på kapitalområdet særligt med fokus på Food Tech og Gaming, som har CAPNOVA ’s investeringsfokus. Louise har både hos CAPNOVA og i sine tidligere ansættelser i konsulentbranchen arbejdet med innovation, strategi og forretningsudvikling. Hun deltager aktivt som evaluator, dommer og reviewer på innovationsprojekter og startup/accelerations pitch/programmer.

Navn: Martin Haahr Mikkelsen
Titel: Regnskabskonsulent/controller
Uddannelse: Revisor
Telefon: 4676 0854
Mobil: 6013 0240
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Martin er ansvarlig for den økonomiske administration og det daglige bogholderi og i en række af de selskaber, som CAPNOVA har investeret i. Han løser endvidere ad hoc-opgaver samt varetager en del af bogholderiet i CAPNOVA A/S. Martin har 8 års erfaring fra revisionsbranchen, hvor han bl.a. har arbejdet hos revisionsfirmaerne Revision Aarhus og Martinsen Aarhus samt erfaring som regnskabschef hos virksomheden factum2 as i Aarhus.

Navn: Mette Munch
Titel: Investment manager
Uddannelse: M.Sc., Ph.D i Medicin, MBA
Telefon:
Mobil: 2987 2000
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Mette er tilknyttet CAPNOVA som ekstern konsulent. Hun har ansvar for CAPNOVAs investeringer inden for biotech, lægemidler og diagnostik, og arbejder med vurdering af henvendelser, gennemførelse af investeringer og bestyrelsesarbejde i porteføljeselskaber. Mette har en uddannelsesmæssig baggrund i protein kemi/molekylær biologi, en Ph.D i medicin og senere en MBA. Hun har arbejdet i og for en række små- og mellemstore medico- og biotekselskaber, hvor hun har forholdt sig til såvel tekniske- som strategiske- og ledelsesmæssige aspekter.

Navn: Mogens Riber
Titel: Business Developer
Uddannelse: Cand. Merc.
Telefon:
Mobil: 2563 7080
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Mogens er ansvarlig for dialogen og støtte til virksomhederne i Scale-Up Danmark Bioøkonomi forløbet. I tæt samarbejde med virksomhederne fastlægger han konkrete behov og sikrer gennemførelse af aktiviteter med henblik på at udnytte virksomhedernes vækstpotentiale. Endvidere rekrutterer og screener Mogens potentielle deltagere til fremtidige Scale-Up Denmark Bioøkonomi forløb. Mogens har mere end 25 års erfaring med international forretningsudvikling, ledelse og organisationsudvikling. Han har stor viden om international afsætning af bioteknologiske produkter samt udarbejdelse og implementering af go-to-market strategier. Mogens har været regionsdirektør i Chr. Hansen A/S og har desuden været CEO og salgsdirektør i en række små og mellemstore virksomheder.

Navn: Peter Bentsen
Titel: Regnskabskonsulent
Uddannelse: Revisor
Telefon: 4676 0858
Mobil: 21279420
Email: Send mail
Lokation:

Peter er ansvarlig for den økonomiske administration i en række porteføljeselskaber. Han løser endvidere ad hoc-opgaver for CAPNOVA A/S. Han har tredive års erfaring fra revisionsbranchen, hvor han tidligere har arbejdet hos blandt andet revisionsfirmaerne Revision Aarhus og Martinsen Revision.

Navn: Rune Egedal Westergaard
Titel: Business Developer
Uddannelse: Cand. Scient. Soc. Management of Creative Business Processes
Telefon: 4674 0267
Mobil: 2477 1404
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Rune arbejder primært som programleder for Growing Food, der er CAPNOVAs acceleratorprogram for tidlige startups indenfor fødevarer og fødevareteknologi. Rune arbejder også på projektet CPH-FOOD og sidder i projektets styregruppe. Derudover arbejder Rune med forretningsudvikling og fundraising. Han har god erfaring med sammensætning og design af udviklingsprojekter med fokus på at nå fra idé over projekt til forretning. Rune har et indgående kendskab til fundinglandskabet i Danmark og EU, og særligt til Interregprogrammerne og de danske udviklingsprogrammer (herunder GUDP, MUDP og InnoBooster). Rune har tidligere været ansat hos Teknologisk Institut og Smith Innovation.

Navn: Steffen B. Møller
Titel: Investment manager
Uddannelse: HD i afsætningsøkonomi og BA i økonomi, Aarhus School of Business
Telefon:
Mobil: +45 2264 5678
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Steffens fokus er på interaktive og digitale medier og life science, og han er en del af CAPNOVAs interactive team. Han beskæftiger sig med at identificere og vurdere nye forretningsidéer, aktiv gennemførelse af investeringer, exit samt bestyrelsesarbejde. Steffen har tidligere været iværksætter og startede succesvirksomheden Boligportal.dk, som er den største markedsplads for lejeboliger i Danmark. Derudover har han været New Business Director i det børsnotede selskab North Media A/S og har efterfølgende arbejdet som CEO samt bestridt en række bestyrelsesposter og advisory boards.

Navn: Søren Mayland
Titel: Business Developer
Uddannelse: Cand.scient.pol
Telefon: 6062 3779
Mobil:
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Søren vejleder virksomheder og institutioner om støtteprogrammer og fundraising. Det omfatter screening af ideer, matchning med rette støttemuligheder og vejledning om formalia og logikker i støtteprogrammerne. Søren har praktisk erfaring med søgning til en lang række programmer og er metodisk stærk på kvalitative og kvantitative problemstillinger og designs. Søren har erfaring med virksomhedsdrift og erhvervsudvikling fra tidligere ansættelser og bestrider desuden flere tillidsposter.

Navn: Søren Svanebjerg
Titel: Business Developer
Uddannelse: Master in Management of Technology (MMT)
Telefon:
Mobil: 2165 1720
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Søren vejleder virksomheder i fundraising og har fokus på virksomheders muligheder for at opnå støtte fra nationale og internationale puljer og fonde til produkt- og forretningsudvikling. Målgruppen er virksomheder i Region Sjælland under projektet Fundraising Service Sjælland, og de virksomheder CAPNOVA investerer i. Søren har tidligere været udviklingsdirektør i Brunata, hvor har arbejdet med produkt-, service- og procesinnovation samt markedsimplementering. Efterfølgende har Søren været medstifter af et par spinoff/opstartsvirksomheder (SiOx og RenCat), der begge arbejder med videntunge teknologier, der skal på markedet i samarbejde med store internationale virksomheder. Parallelt hermed fungerer Søren som mentor for en række opstartsvirksomheder.

Navn: Tina Lindegaard
Titel: Administrationssekretær
Uddannelse: Advokatsekretær, merkonom
Telefon: 4676 0880
Mobil:
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Tina varetager sekretæropgaver. Hun er nøgleperson i forhold til udlejning og servicering af lejere i CAT Ejendomsselskab. Derudover udfører Tina økonomiopgaver for både CAPNOVA og CAPNOVAs porteføljeselskaber.

Navn: Tom Weidner
Titel: Investment manager
Uddannelse: Civilingeniør, HD
Telefon: 4676 0889
Mobil: 2916 6797
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Tom er primært ansvarlig for cleantech investeringer, hvor han arbejder med vurdering af henvendelser, gennemførelse af investeringer og bestyrelsesarbejde i porteføljeselskaber. Tom har tilegnet sig stor erfaring med forretningsudvikling og forandringsledelse gennem mere end 25 år i både store og små industrivirksomheder. Han har bl.a. været teknisk direktør i Plastmo A/S, divisionsdirektør og senere innovationsdirektør i Danapak koncernen samt administrerende direktør i flere mindre virksomheder under opstart eller forandring.

information om brug af cookies

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her

ACCEPTER