Hurtigere og billigere produktudvikling inden for sprøjtestøbning

Problem
Indenfor sprøjtestøbningsindustrien er udviklingstid og – omkostninger en stor udfordring. Udviklingstid (”Time To Market”) er en afgørende konkurrenceparameter, og værktøjsomkostninger kan være en afgørende barriere for, om projekter bliver sat i gang. For at komme hurtigere gennem et udviklingsforløb anvendes 3D print hyppigt til fremstilling af prototyper, men med den store ulempe, at man ikke får emnerne i de rigtige materialer med de ønskede materiale- og overfladeegenskaber.

Løsning
Ved hjælp af AddiFabs patenterede FIM-teknologi kan problemet løses. Både til udvikling af de første prototyper og til produktion af mindre serier, indtil værktøjer er til rådighed. For emner i små styktal og med uregelmæssigt aftræk kan man beslutte udelukkende at producere baseret på FIM.
FIM falder i tre step:

  1. Print engangsformene i en AddiFab 3D printer med en opløselig resin fra AddiFab.
  2. Sprøjtestøb i formene under anvendelse af de helt korrekte materialer.
  3. Opløs formen – så er emnet færdigt til test/anvendelse. 

I et konkret projekt opnåede man 10X lavere omkostninger og 5X hurtigere udvikling.

Hvad er nået?
Efter en intensiv produkt- og teknologiudvikling tilbyder AddiFab i dag sine maskiner og resiner til det globale marked. Der er etableret et salgskontor i USA, som har særligt fokus på det amerikanske marked. Selskabet er forbi ”Proof Of Business” og er i færd med at skalere forretningen. En afgørende milepæl i udviklingen af AddiFab er etableringen af det tætte strategiske samarbejde med MCAM.

Business
AddiFab leverer printere og printermaterialer til industrielle virksomheder, så de kan anvende FIM processen i egen produktion. AddiFab har endvidere et strategisk samarbejde med Mitsubishi Chemical Advanced Materials (MCAM) med henblik på at gøre FIM teknologien tilgængelig på globalt plan. MCAM vil stille FIM teknologien til rådighed for sine kunder i løbet af år 2020 med services fra sine lokationer i Mesa, Arizona USA, Tielt Belgien samt Nagoya Japan. Kombinationen af FIM teknologien og det store udvalg af industrielle materialer fra MCAM forventes at blive mødt med stor interesse fra kunderne.

Marked
Det globale marked for plast sprøjtestøbning er kolossalt. Ifølge en rapport fra BCC Research fra 2018 var det globale marked i 2018 på USD 139 mia., og med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 10,9% forventes det globale marked for plast sprøjtestøbning i 2023 at nå op på USD 233 mia.

 

 

Eksterne investorer

Fonden Spring Nordic, Diamond Edge Ventures, Vækstfonden samt en række private Business Angels

Stiftet i 2014

Interesseret i andre af vores virksomheder?

Læs mere om vores andre virksomheder, som er på vej mod toppen, og dem, der allerede har nået den.

Vores nuværende virksomheder

Se portefølje

Succeshistorier

Virksomheder, der gik hele vejen