18.3.2022

Medarbejderne overtager ejerskabet af CAPNOVA A/S

CAPNOVA A/S’ medarbejdere har overtaget ejerskabet af CAPNOVA A/S med henblik på at videreføre selskabet med aktiviteter i relation til iværksætter- og vækstvirksomheder som et væsentligt forretningsområde. Det er en ren succeshistorie for både den sælgende ejerkreds, for medarbejderne og for selskabets porteføljevirksomheder.

Fra venstre Ole Ostenfeldt. Mathiesen, Jens Søndergaard, Flemming Würtz Andersen, Lars Stigel og Martin Haahr Mikkelsen.  

 

 

 

CAPNOVA var fra 1998 og frem til udgangen af 2018 et af de fire statsligt godkendte innovationsmiljøer, som sammen med staten stillede risikovillig kapital til rådighed for innovative iværksættervirksomheder. CAPNOVA havde ved udløbet af ordningen investeringer i ca. 110 porteføljeselskaber. Fra 2020 blev CAPNOVA udpeget som såkaldt exitoperatør med henblik på at afvikle de investeringer, der var blevet foretaget af CAPNOVA som innovationsmiljø. Rollen som exitoperatør varer til og med udgangen af 2022 med mulighed for en forlængelse aftalen i 2023. Selskabet har i dag en portefølje af ca. 50 selskaber.

CAPNOVA A/S’ hidtidige ejere sælger selskabet efter at have medvirket til en stærk udvikling af iværksætteri og innovation i Danmark. Nu får medarbejderne mulighed for at afvikle den resterende portefølje og sideløbende hermed at udvikle selskabet med nye aktiviteter.

Både nye og gamle ejere mener, at ejerskiftet giver god mening:

  • CAPNOVA fastholder de kompetencer og erfaringer, som er opbygget i CAPNOVA over en årrække til gavn for den eksisterende portefølje.
  • Statens investeringer gennem CAPNOVA følges helt til dørs med mulighed for optimering af afkastet af den statslige investering.
  • Iværksættere og medinvestorer presses ikke uhensigtsmæssigt med en forceret afvikling af det tidligere innovationsmiljøs investeringer.
  • De hidtidige ejere af CAPNOVA får mulighed for at trække sig ud af et selskab, som de ikke ønsker at videreføre, på en måde, så det sker på en for alle parter hensigtsmæssige måde.

CAPNOVA’s hidtidige aktionærer var: AUFF Holding P/S, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S, Finansiel Stabilitet og Incuba A/S.
CAPNOVA ejes fremadrettet af CAPNOVA Holding ApS, der er ejet af de fem medarbejdere, de to Investment Managers Jens Søndergaard og Flemming Würtz Andersen, økonomichef Ole Ostenfeldt Mathiesen, regnskabskonsulent Martin Haahr Mikkelsen og direktør Lars Stigel.

Yderligere oplysninger:
Direktør Lars Stigel, CAPNOVA A/S, mobil 26723300, mail ls@capnova.dk

Læs også: Ansatte køber ejere ud af exit-operatøren Capnova