FreeSense ApS

FreeSense ApS

Måling af aktivitet i bioreaktorer og procestanke ProblemManglende homogenitet i industrielle gæringsprocesser er ikke belyst godt nok på grund af begrænsede muligheder for at måle under processen. Det medfører manglende forståelse for selve processen, lavere...
AddiFab ApS

AddiFab ApS

Hurtigere og billigere produktudvikling inden for sprøjtestøbning ProblemIndenfor sprøjtestøbningsindustrien er udviklingstid og – omkostninger en stor udfordring. Udviklingstid (”Time To Market”) er en afgørende konkurrenceparameter, og værktøjsomkostninger kan være...
Icura ApS

Icura ApS

iCURA er en sundhedspædagogisk træningsteknologi, som understøtter fjernmonitoreret hjemmetræning og øget patient selvhjælp. Problem Der bruges flere og flere ressourcer til genoptræning og rehabilitering af patienter med skader i bevægeapparatet. Størstedelen af...
GlycoSpot ApS

GlycoSpot ApS

GlycoSpot har som de første udviklet et værktøj, der gør måling af enzymaktivitet enkel, hurtig og handlingsorienteret til produktionsbrug, så virksomheder kan optimere processer og reducere spild. Problem Enzymer er naturligt til stede eller tilføres til processer i...
Bladena ApS

Bladena ApS

Avanceret specialviden samt produkter & løsninger til vindmøllebranchen ProblemVindmøller bliver større og større, hvorved kræfterne på disse ligeledes vokser signifikant. Dette resulterer i en lang række strukturelle problemer for vingen, da den kan have svært...