Avanceret specialviden samt produkter & løsninger til vindmøllebranchen

Problem
Vindmøller bliver større og større, hvorved kræfterne på disse ligeledes vokser signifikant. Dette resulterer i en lang række strukturelle problemer for vingen, da den kan have svært ved at holde til disse enorme kræfter. Her har den gængse tilgang været at lappe skaden og sætte vingen tilbage i drift uden at behandle den fundamentale årsag til problemet, som i mange tilfælde er, at vingens strukturelle integritet ikke er tilstrækkelig. Derudover opstår der en lang række følgeeffekter af blandingen af kræfter, når vingen drejer rundt, som ligeledes fører til hyppige skader. En af årsagerne er, at de testkrav, der benyttes i dag, langt fra er tilstrækkelige.

Løsning
Bladena har videreudviklet en lang række løsninger til at mindske eller helt eliminere disse følgeeffekter og styrke vingens strukturelle integritet. En af disse løsninger er en såkaldt D-String®, som fastmonteres i bagkanten af vingen, som helt fjerner den åndedrætslignende bevægelse, der opstår, når en vinge drejer rundt, som ødelægger limsamlingerne over tid. En anden af løsningerne er en såkaldt D-Stiffener ™, som ligeledes monteres i bagkanten, som styrker vingens strukturelle integritet uden at tilføje en masse vægt.
Bladena har udviklet et analyseværktøj (CAR Tool), der kan simulere omkostninger og specielt risikoen for vingeskader. Tab af årlig energiproduktion (AEP) og uforudsete skader er kritiske for vindmøllejere, og med brug af CAR Tool kan dette minimeres. Værktøjet, som er baseret på mange års vingeskadedata og forskning fra hele værdikæden i vindindustrien, har til formål at kunne understøtte beslutningstagningsprocessen ifm. optimering af driftsomkostningerne for vingerne. Derudover hjælper Bladena også industrien med at forbedre kravene, så fremtidige test kommer til at afspejle de reelle driftsvilkår.

Business
Med Bladenas løsninger sikrer man, at vingen ikke skal repareres så ofte, kan producere mere strøm og derved er billigere i drift. Da vingen bliver væsentlig billigere at drive, sikrer man også, at den generelle pris på vindenergi bliver billigere og mere konkurrencedygtig. Bladena er en vigtig samarbejdspartner for mange store energiselskaber i verden, og Bladenas forretningsaktiviteter er udbredt til mange lande.

Marked
Markedet for vindenergi er enormt, og bliver kun større efterhånden, som lande går mere og mere over til vedvarende energi. Det globale vindmøllemarked var vurderet til at være 81.147 mio. dollars i 2016 og vurderes at stige til 134.000 mio. dollars i 2023.

Hvad er nået?
Bladena har færdigudviklet flere avancerede løsninger og analyseværktøjer samt tre retrofit produkter. Produkterne er installeret i flere forskellige mølletyper rundt omkring i verden. Bladena har opnået ”proof of concept” samt ”proof of business” for sine løsninger og er i færd med skalering til højere volumen.

Eksterne investorer

Fonden Spring Nordic og en række Business Angels.

Stiftet i 2011

Interesseret i andre af vores virksomheder?

Læs mere om vores andre virksomheder, som er på vej mod toppen, og dem, der allerede har nået den.

Vores nuværende virksomheder

Se portefølje

Succeshistorier

Virksomheder, der gik hele vejen