Bolverk XR ApS udvikler og markedsfører VR, AR og MR baseret træningsprodukter til flyindustrien. Teamet har en årelang baggrund inden for flyindustrien og desuden en omfattende erfaring inden for VR, AR og MR industrien

Problem
I dag bruger flyindustrien store summer på løbende at træne kabinepersonalet i sikkerheds- og nødprocedurer. Personalet skal løbende bestå ”security certificate” eksaminer for at måtte flyve. I dag nødvendiggør det mange rejser til destinationer, hvor de dyre simulatorer er opstillede.

Løsning
Træning i VR kan foretages lokalt og er dermed en langt billigere, meget mere effektiv og betydeligt mere spændende læreproces. Her er der ikke tale om tidskrævende og kostbare rejser. Situationerne kan gentages et ubegrænset antal gange, og flere elever kan desuden deltage samtidigt i samme træningssession. Eleverne kan sågar træne i hjemmet uden krav om andet hardware end en VR brille.Enhver detalje i træningsforløbet kan kvantificeres. Alle data fra træningen kan lagres og bearbejdes af instruktører, hvilket sikrer en meget høj kvalitet af træningen. Generelt kan disse VR baserede træningsværktøjer bruges i mange brancher, især inden for sektorer, hvor træningen er et lovkrav.

Den aktuelle VR baserede produkt portefølje:

• Emergencies and evacuation training
• Fire fighting and smoke training
• Aircraft familiarization
• Doors, exits and slide training
• Suspicious object training

Business
Selskabet tilbyder alverdens flyselskaber en fuld VR baseret træningsløsning i form af en leasing aftale om VR hardwaren og en abonnementsaftale om softwaren.

Marked
Produkterne sælges til alle kommercielle flyselskaber i verden.  Kabinepersonalet omfatter i dag ca. 1,9 mio. personer. Med forbehold for eftervirkningerne af Corona krisen forventes markedet at vokse betydeligt.

Hvad er nået?
En række VR træningsprodukter er færdigudviklet og markedsføres. Der er solgt systemer til 2 større luftfartsselskaber. Flere substantielle aftaler forhandles pt.

Eksterne investorer

Founders og tre business angels.

Stiftet i 2018

Interesseret i andre af vores virksomheder?

Læs mere om vores andre virksomheder, som er på vej mod toppen, og dem, der allerede har nået den.

Vores nuværende virksomheder

Se portefølje

Succeshistorier

Virksomheder, der gik hele vejen