EeSea er i gang med at opbygge en platform til den globale skibscontainer industri, der giver gennemsigtighed til de primære interessenter såsom fragtførere, havneoperatører og lastejere.

Problem
Containershipping er en industri, der genererer billioner af dollars og er en vigtig del af den globale handel. 95 pct. af alle fremstillede varer transporteres på containerskibe gennem containerhavne. Branchen rummer aktiver, der er hundreder af billioner dollars værd såsom skibe, havne og containere, og er ansvarlig for omkring 3 pct. af de globale menneskeskabte drivhusgasemissioner. Industrimarginaler i de lave enkeltcifre er forårsaget af ineffektivitet, lav udnyttelse og fragmentering. En af hovedårsagerne til dette er manglen på gennemsigtighed. Fartøjer sejler for hurtigt, brænder for meget brændstof af og ankommer til overbelastede havne. Forsyningskæder arbejder med en buffer på 5 -10 pct. for at tage højde for forsinkelser. Havneaktiver til milliarder dollars som fx Aarhus Havn betragtes generelt som havende fuldt udnyttet kapasitet allerede ved 80 pct. Søfragtpriser er ekstremt ustabile og kan falde eller stige med 50 pct. i løbet af tre måneder på grund af manglende forståelse for balancen mellem udbud og efterspørgsel (skibsudnyttelse).

Business
eeSea sælger adgang til industriplatformen og datafeeds gennem en abonnementsmodel. Leadgenerering og salgsaftale sker gennem en B2B-salgsproces, og MRR (monthly recurring revenue) spænder fra 2.500-15.000 USD, afhængigt af den solgte løsning og omfanget/størrelsen af kunden. Forretningsmodellen er skalerbar. De samme data og indsigter kan sælges flere gange uden ekstra produktionsomkostninger. Løsningsmodellen kræver en salgsstyrke, men kundeerhvervelsesomkostningerne falder, når produktkataloget strømlines, og eeSea får slået sit navn fast.  Markedsbarriererne (manglende evne til at kopiere) er betydelige; med hensyn til salg er mund til mund-metoden og et godt omdømme vigtigt, og efterhånden som flere klienter og datakilder er kommet med på vognen, forbedres robustheden og nøjagtigheden af eeSeas algoritme. Der er betydelige netværksfordele ved at etablere eeSea som den eneste med denne slags platform; havne og lastejere ser det samme skibs forventede ankomst (ETA); og fragtførere og fragt og havne kan opbygge kontraktlige ydelsesforpligtelser (punktlighed, effektivitet) baseret på tidsmæssige præstationsmålinger fra eeSea.

Løsning
Ved at kombinere flere datakilder har eeSea kortlagt hele den globale industri. Ved at tilføre elementer fra maskinlæring og kunstig intelligens til deres proprietære algoritme er det muligt for deres platform at tilbyde skibsporing og prognoser i realtid, vurdering af transportørers pålidelighed og transittidanalyse, normalisering af fartøjsplan samt strategisk markedsinformation om globale fartøjstjenester, havne og terminaler. Kunder logger på eeSea-webappen eller får adgang til data via en API. Den grundlæggende ide er, at gennemsigtighed og tillid til skibenes forventede ankomst tillader både havnene og lastejere at planlægge aktiver og forsyningskæder, undgå dyre hændelser og reducere buffere og transittiden for gods. Skibsprognoser, selvom det kun er en delkomponent, er kernen i at bevare overblikket over sin forsyningskæde. Besparelses- og optimeringspotentialet for hver af disse interessenter kan årligt opgøres til millioner af dollars, for ikke at nævne besparelserne i drivhusgasemissioner fra skibe og havneudstyr.

 

Marked
Det adresserbare marked består i første omgang af ca. 2.500 mellemstore og store havne og 2.500 mellemstore lastejere. I anden omgang vil det være ca. 10.000 mindre havne og 50.000 små til mellemstore lastejere. Transportvirksomheder, tjenesteudbydere (såsom jernbanevirksomheder), konsulentfirmaer og forskningsprojektgrupper tilføjer yderligere 10.000 mellemstore til store potentielle kunder.

Hvad er nået?
eeSea er i øjeblikket i de tidlige indtægtsfaser. Selskabet betjener flere af branchens største navne, og lancerede deres Vessel Forecasting-modul i begyndelsen af 2019 og har allerede solgt det til fem kunder med en årlig tilbagevendende indtægt mellem 25.000 og 80.000 USD

Eksterne investorer

En række danske og internationale Business Angels

Stiftet i 2015

Interesseret i andre af vores virksomheder?

Læs mere om vores andre virksomheder, som er på vej mod toppen, og dem, der allerede har nået den.

Vores nuværende virksomheder

Se portefølje

Succeshistorier

Virksomheder, der gik hele vejen