Måling af aktivitet i bioreaktorer og procestanke

Problem
Manglende homogenitet i industrielle gæringsprocesser er ikke belyst godt nok på grund af begrænsede muligheder for at måle under processen. Det medfører manglende forståelse for selve processen, lavere produktivitet og kvalitet.

Løsning
FreeSense løser problemet med fritflydende sensorer og avanceret SW modellering for optimering af processen.

Business
FreeSense sælger en HW understøttet SaaS-løsning, hvor kunderne betaler for en systemløsning og en årlig abonnementsafgift for adgang til modelleringsalgoritmerne. Business-casen er:

  • Højere output
  • Højere kvalitet
  • Kortere procestid

Marked
Salgspotentialet inden for industriel biotek skønnes at være ca. DKK 0,5 Mia. Næste trin bliver den farmceutiske industri.

Hvad er nået?
Siden 2018 har FreeSense solgt konsulentbistand baseret på en unik sensor-HW og datamodellerings-SW. Det har givet uvurderlige erfaringer og kontakter til de største virksomheder inden for branchen. I 2019 er de første kombinerede leverancer gennemført med en omsætning på ca. DKK 1,7 Mio., og kundekredsen tæller 10+ af branchens største virksomheder som Cargill, Dupont, DSM, Novo Nordisk, NovoZymes, Chr. Hansen m.fl.

Eksterne investorer

Vækstfonden

Stiftet i 2015

Interesseret i andre af vores virksomheder?

Læs mere om vores andre virksomheder, som er på vej mod toppen, og dem, der allerede har nået den.

Vores nuværende virksomheder

Se portefølje

Succeshistorier

Virksomheder, der gik hele vejen