GlycoSpot har som de første udviklet et værktøj, der gør måling af enzymaktivitet enkel, hurtig og handlingsorienteret til produktionsbrug, så virksomheder kan optimere processer og reducere spild.

Problem
Enzymer er naturligt til stede eller tilføres til processer i mange procesindustrier. Imidlertid er det i dag både arbejdskraft/tidskrævende og kræver et avanceret laboratorium at opnå retvisende information om, hvilke enzymer, der er til stede og hvilken effekt de har på en given proces. De nuværende løsninger til at måe enzymaktivitet på produktionsniveau inden for en acceptabel tidsramme er i dag en række ældre indirekte og upræcise metoder. Disse metoder giver ikke den præcise information, der kræves for at optimere processer, reducere spild og bruge færre kemikalier og mindre energi.

Løsning
GlycoSpots løsning SIRIUS er en “Lab-fri” løsning, der direkte i produktionen og inden for 15-60 minutter giver brugeren den relevante information om tilstedeværelsen og styrken af enzymer, og som derved sætter brugeren i stand til at foretage relevante tiltag i relation til processen. Løsningen er det første ”ready-to-use” enzym-aktivitets-målekit.

Business
GlycoSpots potentielle kunder er virksomheder, der beskæftiger sig inden for industrisegmenter som fødevareproduktion, bioenergi, dyrefoder, farmaceutiske produkter, bioteknologi og rengøringsmidler, eller med andre ord industrier, hvor enzymer spiller en vigtig rolle i produktionsprocessen. Fælles for disse brancher betyder manglende måling af enzymaktivitet i produktionen – manglende mulighed for at handle baseret på enzymparametre i tide, inden de påvirker den daglige produktion. Anden virksomhed, der fokuserer på bæredygtighed, søger at skifte fra kemikalier til enzymer i deres produktionsprocesser, men har brug for at dokumentere niveauet af enzymaktivitet, før en ændring er mulig.

Marked
I første række fokuserer GlycoSpot på vaskemidler, industriel bagning og –maltning, hvor der totalt set er et marked på ca. 1 mia. kr. om året. Det forventes, at der på disse markeder kan nås en årlig omsætning på ca. 50 mio. kr. i løbet af 3 år.

Hvad er nået?
GlycoSpots produkter er færdigudviklede og tilgængelige på markedet.

Eksterne investorer

Fonden Spring Nordic og en række Business Angels

Stiftet i 2014

Interesseret i andre af vores virksomheder?

Læs mere om vores andre virksomheder, som er på vej mod toppen, og dem, der allerede har nået den.

Vores nuværende virksomheder

Se portefølje

Succeshistorier

Virksomheder, der gik hele vejen