iCURA er en sundhedspædagogisk træningsteknologi, som understøtter fjernmonitoreret hjemmetræning og øget patient selvhjælp.

Problem
Der bruges flere og flere ressourcer til genoptræning og rehabilitering af patienter med skader i bevægeapparatet. Størstedelen af patienterne i fysioterapien er betalt af det offentlige, der både skal stille terapeuter til rådighed og ofte betale for patientens transport til behandlingen. Derfor er den guidede træning omkostningskrævende og bliver begrænset til instruktion og opfølgning. Den væsentligste træning skal derfor foregå udenfor behandlersystemet – ved selvtræning. Her viser det sig, at patienterne langt fra træner det anbefalede omfang og opnår derved ikke de forventede resultater. Det betyder længere sygefravær, flere offentlige behandlinger og dårligere livskvalitet med følgesygdomme mm.

Løsning
iCura har udviklet et sensorbaseret træningssystem til hjemmetræning. Patienten placerer sensorer på øvelsesspecifikke steder på kroppen og under gennemførelse af øvelserne sender sensorerne data til en app, der samtidig viser øvelser og guider i udførelsen. Data samles og sendes til behandler, der kan analysere træningens kvantitet, kvalitet og fremskridt. Analysen giver mulighed for at kvittere med rettelser, nye øvelser, opmuntringer mm. alt sammen i et samarbejde, hvor patienten ikke bøver at befinde sig hos behandleren. ICURA trainer motiverer og hjælper patienten med at gennemføre sit ræningsprogram. Borgere, der bruger ICURA trainer yder en højere træningsindsats, de oplever øget motivation, og de værdsætter fleksibiliteten: Med ICURA trainer kan de træne, når og hvor det passer dem.

 

Business
iCura udstyr sælges eller langtidsudlejes i sæt til behandlingscentre under kommunerne og til private fysioterapeuter.

Marked
Der er et stort og voksende marked for rehabilitering efter ulykker og sygdom, men der er et endnu større marked for vedligeholdende træning. Det er et hidtil overset område på det sundhedsmæssige område og ikke mindst i relation til den stigende ældrebyrde.

Hvad er nået?
iCura har udviklet og markedsført flere produkter, og har solgt ind til et tocifret antal danske kommuner. Selskabet har taget de første tiltag til at sælge ind til sundhedssystemer udenfor Danmark, og det forventes, at 2020 bliver gennembrud for et eller flere andre markeder udenfor Danmark.

Eksterne investorer

Flere private investorer.

Stiftet i 2012

Interesseret i andre af vores virksomheder?

Læs mere om vores andre virksomheder, som er på vej mod toppen, og dem, der allerede har nået den.

Vores nuværende virksomheder

Se portefølje

Succeshistorier

Virksomheder, der gik hele vejen