Avancerede løsninger sørger for ren luft.

Problem
Millioner af mennesker dør for tidligt på grund af den giftige luftforurening, der ophobes i jordens atmosfære. Luftvejssygdomme, hjerteproblemer og forskellige typer kræft er bare få af de lidelser, der ofte er forbundet med luftforurening. Udover at have fatale konsekvenser for menneskers sundhed, bidrager forureningen i atmosfæren også til global opvarmning.

Løsning
Infuser hjælper med at løse en af verdens største globale udfordringer. Infuser anvender naturens egne metoder til rensning af forurenet luft understøttet af avanceret teknologi. Det sker ved at nedbryde forurening i ventilerede miljøer helt uden at efterlade farlige partikler og andet giftigt restmateriale.
Teknologien er baseret på atmosfærens naturlige, selvrensende mekanismer. Den kombinerede teknologi har gjort det muligt at fremskynde fjernelsen af farlige partikler, og nedbryde flygtige organiske forbindelser (VOC). Teknologien gør det muligt at skabe ren luft og eliminere forureningen.

Hvad er nået?
Over de seneste år har Infuser gennemført en del reference installationer i forskellige industrielle processer for at afhjælpe problemer med luftforurening. Løsningerne reducerer såvel emission af forurening til omverdenen og beskytter arbejdsmiljøet. I december 2019 indgik Infuser og MANE, en af verdens førende producenter af smag og dufte, et samarbejde om at udvikle et produkt, der kan fjerne lugt fra produktionslinjerne samt mindske energiforbrug, affald og CO2 emission. I 2020 modtog INFUSER et to cifret million beløb fra Samsung Ventures. Denne investering har været med til at åbne dørene til det asiatiske marked. Et spændende nyt produkt er ved at blive klargjort til markedsintroduktion i september 2020.

Marked
Den globale markedsstørrelse blev estimeret til godt 8 milliarder USD i 2019 og forventes at vokse markant på grund af den af stigende forekomst af luftbårne sygdomme og forureningsniveauer.

Business
Infusers’ dokumenterede og globalt patenterede teknologi skiller sig ud fra alle andre, da de evner at kopiere naturens mekanisme til nedbrydning af forurening uden at efterlade giftige partikler i filtre og andet toksisk restmateriale. I andre luftrensere finder man typisk farlige partikler i filtre, som kan være skadelige, især under udskiftning eller i forbindelse med rengøringsprocessen. Man risikerer at frigive skadevoldende forurenende stoffer tilbage i luften, som man derefter risikerer at indhalere. Infusers’ teknologi bryder partiklerne ned i stedet for at samle dem sammen. De bliver derfor neutraliseret i løbet af processen, og kan ikke længere forurene luften. Alt af hvad der er samlet i filtreret, er harmløst, og udgør derfor ikke nogen trussel. Der er behov for ren luft i ethvert ventileret miljø. Dette gælder for biler, bygninger, klimaanlæg, industrielt udstyr og meget mere. Udover at have udviklet produkter, der egner sig specifikt til industriel og indendørs luftforurening, har Infuser skabt en skræddersyet løsning, der kan tilpasses alle størrelser som f.eks. større ventilationsanlæg, eller mindre udstyr til private eller kontormiljøer (som indbygget OEM-løsning).

 

 

Eksterne investorer

Fonden Spring Nordic, Samsung Ventures samt en række danske og internationale Business Angels

Stiftet i 2011

Interesseret i andre af vores virksomheder?

Læs mere om vores andre virksomheder, som er på vej mod toppen, og dem, der allerede har nået den.

Vores nuværende virksomheder

Se portefølje

Succeshistorier

Virksomheder, der gik hele vejen