Ny overfladebehandling af komplekse metalemner

Problem
Mange typer af metaloverflader udsættes for ekstreme påvirkninger ved anvendelse i Forsvaret. Det er alt fra barske omgivelser, sand, frost og lignende, til højt tryk og kraftig abrasiv slitage, når tingene anvendes. Dertil kommer, at snavs og skidt typisk ophober sig i de mekaniske dele, som dels er svært at rengøre og dels nedsætter holdbarheden og driftssikkerheden for disse emner. Der er derfor behov for avancerede overfladebelægninger, der dels kan reducere emnernes modtagelighed over for smuds, og dels kan forlænge levetiden ved at forbedre overfladen.

Business
Med den ekstra beskyttelse, behandlingen kan give til de mekaniske emner, der behandles, kan der sikres større driftssikkerhed, reduceret behov for vedligeholdelse og reduceret behov for udskiftning af dele. Dertil kommer, at visse mekaniske enheder, som typisk har været følsomme over for eksempelvis saltvand, nu kan anvendes i disse barske miljøer med væsentligt lavere risiko for fejl.

Løsning
Low Friction Armory har udviklet en overfladebehandling, der ”lukker” kornstrukturerne i selv polerede metaloverflader og dermed drastisk reducerer muligheden for, at smuds kan sætte sig fast på overfladen. I tillæg til at lukke strukturen, danner overfladebehandlingen også et tyndt, men hårdt lag på overfladen som termisk, såvel som abrasivt, beskytter substratet under belægningen. Resultatet er en glat, stabil og termisk holdbar overfladebelægning, der kan påføres på selv geometrisk komplekse emner, der ellers traditionelt set har været bekostelige eller umulige at beskytte effektivt. I tillæg til disse egenskaber, så er processen enkel at indføre i produktionslinjen for de enkelte relevante emner, og omkostningen pr. behandlet enhed eller del er derfor lav – dette gør processen attraktiv på selv billige emner.

Marked
Kunderne til teknologien er større producenter i forsvarsindustrien inden for NATO, som alle har interesse i at levere de bedst mulige produkter til de enkelte nationers forsvar. Da selve produktet er en forbedring af eksisterende teknologi, er et reelt markedspotentiale svært at vurdere, men en producent vil kunne udvikle bedre produkter, der giver fordele ved de store internationale udbud, og kan derigennem være en indirekte faktor i valget.

Hvad er nået?
Der er udført forsøg og dokumentation for behandlingens effekt, og der er udviklet materiel til in-line produktion hos en eventuel køber. Produktet er på vej i test ved Forsvaret med henblik på vurdering i forhold til kommende udbud af materiel. Udviklingen er færdiggjort, og der arbejdes på at finde en eller flere interessenter, der ønsker at købe teknologien og patentet med henblik på deres produktion. Da projektet er klassificeret som Forsvarsteknologi, kan der ikke søges oplysninger om det online, men interesserede er velkomne til at kontakte CAPNOVA for henvisning til projektdeltagerne.

Eksterne investorer

En række private investorer

Stiftet i 2015

Interesseret i andre af vores virksomheder?

Læs mere om vores andre virksomheder, som er på vej mod toppen, og dem, der allerede har nået den.

Vores nuværende virksomheder

Se portefølje

Succeshistorier

Virksomheder, der gik hele vejen