NMD udvikler medicinsk behandling af sygdomme i muskler og nerver, som i fremtiden kan få stor betydning for patienter med kroniske muskelsvindssygdomme som Myasthenia Gravis og ALS.

Problem
Hos patienter med sygdomme i muskler og nerver medfører tabet af muskelfunktionalitet nedsat mobilitet og evne til at klare sig selv i hverdagen, og mange oplever stærkt nedsat livskvalitet. Hos de hårdest ramte patienter kan muskelsvagheden føre til livstruende luftvejsproblemer. Der er p.t. få behandlinsmuligheder for disse sygdomme og dem, der er, har markante bivirkninger.

Løsning
Det er NMD Pharmas vision at forbedre livskvaliteten og overlevelsen hos patienter med sygdomme i muskler og nerver. Selskabet udvikler nye behandlinger, der styrker neuromuskulær transmission og muskelfunktion hos patienterne, og som har færre bivirkninger end de produkter, der i dag er tilgængelige. 

Marked
Det estimeres, at der er et totalt markedspotentiale på ca. 1 mia. USD for det nye lægemiddel.

Hvad er nået?
NMD Pharma forventer at kunne igangsætte de første kliniske forsøg i løbet af 2020.

Eksterne investorer

Novo Seed, Lundbeck Emerge, INKEF Capital, Roche Venture Fund, Jeito Capital. 

Stiftet i 2015

Interesseret i andre af vores virksomheder?

Læs mere om vores andre virksomheder, som er på vej mod toppen, og dem, der allerede har nået den.

Vores nuværende virksomheder

Se portefølje

Succeshistorier

Virksomheder, der gik hele vejen