Hegenberger har udviklet et speculum, der hjælper jordemødre og fødselslæger til lettere at foretage syninger efter fødselsbristninger.

Problem
8 ud af 10 førstegangsfødende kvinder skal sys efter, at de har født. Det er ofte en kompliceret og langvarig proces at foretage sådanne syninger, og det er vanskeligt altid at sikre et optimalt resultat. For den nybagte mor er syningen smertefuld, og der er en risiko for langvarigere komplikationer. Der har derfor blandt fødselslæger og jordemødre overalt i verden længe været efterspørgsel efter et redskab, som kan gøre, at syningerne kan foretages bedre, hurtigere, mere sikkert og mindre smertefuldt.

Business

Hegenbergers forretningsmæssige styrke ligger i, at speklet:

• Forkorter behandlingstiden med op mod 30%
• Reducerer smerten og forbedrer den samlede oplevelse for patienten
• Reducerer antallet af efterfølgende komplikationer for de kvinder, der er blevet syet
• Reducerer udgiften til personale, da der spares en hjælper til jordemoderen eller fødselslægen
• Afhjælper dårlige arbejdsstillinger for fagpersonalet og mindsker risiko for stikskader

Løsning
Hegenbergers løsning er et fleksibelt speculum i plast, som gør det lettere for fødselslægen og jordemoderen at sy med væsentligt bedre resultater. Speklet giver ganske enkelt bedre udsyn til det område, hvor der skal sys. Speklet er udviklet af jordemoderen Malene Hegenberger ud fra de erfaringer og behov, som hun selv har set gennem næsten 20 år på fødselsgange og efter selv at have foretaget mere end 1000 syninger.

Marked
Ved en normal vaginal førstegangsfødsel brister 8 ud af 10 kvinder. Dette svarer til ca. 49.000 kvinder i Danmark, ca. 3.700.000 kvinder i EU og ca. 2.700.000 kvinder i USA hvert år. Hegenberger satser på over en kortere årrække at kunne dække op mod 40% af dette marked.

Hvad er nået?
Hegenbergers Speculum kom på markedet med det færdige produkt i september 2019 og oplevede hurtigt en kraftig efterspørgsel. Der er indgået en lang række aftaler med danske og udenlandske distributører, og selskabet oplever fortsat en stigende og positiv interesse. 

Eksterne investorer

To business angels med erfaring inden for medikoteknologi.

Stiftet i 2017

Interesseret i andre af vores virksomheder?

Læs mere om vores andre virksomheder, som er på vej mod toppen, og dem, der allerede har nået den.

Vores nuværende virksomheder

Se portefølje

Succeshistorier

Virksomheder, der gik hele vejen