ParticleTech er en fleksibel og ikke-invasiv metode til måling af krystalliserings- og fermenteringsprocesser i produktionstanke.

Problem
En række produktionsprocesser baseret på krystallisering og fermentering foregår i blinde. Der findes ikke analysemetoder, der er hurtige nok til at levere resultater, der kan bruges til justering af den igangværende proces. Det betyder et uens resultat i både kvalitet og kvantitet af færdigt produkt. Da de færdige produkter ofte er særdeles værdifulde, kan en afvigelse på 3 % i produceret mængde udgøre store tab i forhold til optimal produktion.

Business
Analyseudstyret sælges som færdig leverance med introduktion og support.

Løsning
ParticleTech udbyder analyseudstyr, der kan levere øjeblikkelig information om udviklingen i krystalliserings- og fermenteringsprocesser ved optisk analyse.

Marked
Der er et stort antal virksomheder i procesindustrierne, hvor overvågning af krystalliserings- og bundfældningsprocesser er væsentlige for produktiviteten i tanken. Alene inden for sukkerindustrien er der 108 fabrikker og mere end 2.000 tanke i Europa. Hertil kommer meget store markeder i Sydamerika, USA, Afrika og Indien.

Hvad er nået?
Produktet er udviklet og CE-mærket. Der er solgt færdige systemer til 8 koncerner i Europa.

Eksterne investorer

Flere private investorer

Stiftet i 2017

Interesseret i andre af vores virksomheder?

Læs mere om vores andre virksomheder, som er på vej mod toppen, og dem, der allerede har nået den.

Vores nuværende virksomheder

Se portefølje

Succeshistorier

Virksomheder, der gik hele vejen