RoboFit er en træningsrobot til skulderskadede patienter, der som udgangspunkt ikke er i stand til at løfte sin arm og starte et normalt genoptræningsforløb.

Problem
Et stort antal patienter bliver ikke optimalt genoptrænet efter skulderoperationer eller skader på skulderen. En væsentlig del af forklaringen herpå er, at det for mange ikke er muligt at træne uden hjælp, da de ikke er i stand til at løfte armen ved egen hjælp. Disse skader kan være meget langvarige, og kræver meget stor tålmodighed for at finde motivation i de ofte minimale fremskridt fra gang til gang. Kun ca. 30 % følger behandlernes råd om træningsomfang og hyppighed. Konsekvensen af den manglende genoptræning kan være meget lange sygeforløb eller førtidspension. Begge dele særdeles omkostningskrævende for samfundet..

Business
RoboFit’s træningsrobot har været genstand for en række forsøg med positive resultater og er ligeledes solgt til 3 kommuner i Danmark samt til en international distributør.

Løsning
RoboFit har udviklet en træningsrobot, der kan agere fysioterapeut, så patienten kan træne uledsaget og i større mængder – ultimativt hjemme.
Robotten viser på en tablet de relevante øvelser og monitorerer patientens udførelse på både kvantitet og kvalitet, samtidig med at den måler fremskridt i muskelstyrke og bevægelighed. Det sidste er ekstremt vigtigt for patientens motivation i et langt genoptræningsforløb. Data fra træningen opsamles og præsenteres for behandleren, der kan agere med nye øvelser og ændret kvantitet og vægt. Hertil kommer besparelser i behandlernes forbrugte tid på dokumentation af træningsresultaterne samt mere anvendelige data for dokumentation og viderebehandling.

Marked
Der skønnes i Danmark at være et årligt behov for gennemførelse af 24.000 genoptræningsforløb relateret til skulderskader, der optimalt kan trænes med RoboFit.

Hvad er nået?
RoboFit har udviklet og CE-mærket sin træningsrobot. Robotten har været genstand for adskillige test i kommuner og privat. Der er pt. solgt robotter til tre danske kommuner og en international distributør.

Eksterne investorer

Xtel

Stiftet i 2014

Interesseret i andre af vores virksomheder?

Læs mere om vores andre virksomheder, som er på vej mod toppen, og dem, der allerede har nået den.

Vores nuværende virksomheder

Se portefølje

Succeshistorier

Virksomheder, der gik hele vejen