SurgeryTech har designet et sterilt engangsdevice til kikkertundersøgelser i bughulen og i brysthulen.

Problem
I dag udføres kikkertundersøgelser sædvanligvis med fuld opsætning på en operationsstue, med meget omkostningstungt personale og flergangsudstyr, som kræver ressourcer ved transport og rengøring af udstyr. Dertil kommer, at der ved vaskbart flergangsudstyr er risiko for overførsel af infektioner – typisk fra patient til patient.

Løsning

Med SurgeryTechs løsning, KatScope, får man et instrument, der er personalebesparende samt nemmere at opsætte, håndtere, manøvrere og transportere end eksisterende skoper. KatScope er et sterilt, single use device. Man undgår derfor overførsel af infektioner. Man undgår tilmed lange ventetider på reparationer, når udstyret er defekt således, at personalets ressourcer kan udnyttes optimalt. KatScope har et unikt design med to håndtag, som gør, at skopet er ergonomisk og tillader manøvrering rundt i brysthulen eller bughulen. Med KatScope kan der både foretages udredning og behandling. Med en større skylle, suge og arbejdskanal får man et skop, som kan tage større biopsier og mere effektiv oprensning end de eksisterende fleksible skoper. Dertil kommer, at man med en mindre opsætning uden efterfølgende vaskeprocedurer sparer ressourcer.

Business
SurgeryTech ønsker at sælge til teknologien til en større spiller i markedet.

Marked
Det forventes at KatScope vil kunne bruges i forbindelse med ca. 500.000 operationer årligt i Europa og USA.

Hvad er nået?
SurgeryTechs har færdigdesignet og patenteret det nye produkt.

Eksterne investorer

Founders

Stiftet i 2018

Interesseret i andre af vores virksomheder?

Læs mere om vores andre virksomheder, som er på vej mod toppen, og dem, der allerede har nået den.

Vores nuværende virksomheder

Se portefølje

Succeshistorier

Virksomheder, der gik hele vejen