Prisvindende app til daglig planlægning og støtte af mennesker med ADHD og autisme

Problem
ADHD og autisme er neuropsykiatriske lidelser, som betyder, at man kan have svært ved at fokusere, organisere sig, huske og indgå i socialt samspil i hverdagen. Det går i høj grad ud over et menneskes udvikling, uddannelse og familieliv – og har store økonomiske konsekvenser for individet og samfundet. Eksisterende hjælpemidler på markedet er i høj grad præget af analoge værktøjer, som er ineffektive, stigmatiserende og ikke-bærbare. Der findes desuden ikke nogle metoder til at opsamle feedback og data i real-time på, hvordan den enkelte har det og udvikler, som kan deles med forældre, lærere eller klinikere, der tager beslutninger om strategi og behandling. Dette har Tiimo lavet en digital løsning på.

Løsning
Tiimo har udviklet en app til smartphone og smartwatch, som gør det nemmere at planlægge hverdagen og få den støtte, man har brug for. Med Tiimo er det muligt at opsætte et visuelt skema, hvor man kan oprette aktiviteter og rutiner, som man skal huske. Skemaet kan personliggøres og tilpasses den enkelte ved hjælp af tekst, farver, ikoner og billeder, samt i hvor høj grad man vil påmindes. Appen vil derefter guide én gennem dagen gennem en visuel tidslinje, give løbende motiverende påmindelser, fejre successer, samt give et overblik over hele dagen. Tiimo sparer tid på planlægningen for voksne brugere, forældre og støttepersoner, og giver øget fokus, selvtillid og selvstændighed til slutbrugeren. Denne løsning er på markedet i dag. Med videreudviklingen af Tiimo til en medicinsk app, ønsker Tiimo at give brugeren mulighed for at give feedback på sit humør, sine følelser, symptomer og medicinbrug, samt lade smartwatch-appen opsamle fysisk data fra søvn, aktivitet og puls til at kunne komme med intelligente observationer af adfærdsmønstre i relation til hverdagsaktiviteterne, som kan bruges til beslutningsstøtte og optimering af behandling af den enkelte – samt til research i ADHD og autisme.

Business
Tiimo er en digital og diskret løsning, som er baseret på evidensbaseret forskning i strategier, der virker for mennesker med ADHD og autisme – og appen er anbefalet af Socialstyrelsen som en del af den Nationale ADHD Handleplan. Tiimo er en B2C abonnementsmodel, som koster 79 kr. om måneden for brugeren efter en gratis prøveperiode på 30 dage og kan downloades til Android og iOS i hele verden. De få eksisterende digitale konkurrenter på markedet mangler funktionalitet, design og kan ikke bruges til smartwatch, der er fremtidens platform for sundhedsapps.

Marked
Det vurderes at 5-7 pct. af alle børn og 3 pct. af voksne i verden har ADHD, samt 1 pct. af verdensbefolkningen har autisme. Det betyder, at Tiimo har et globalt marked på op mod 280 millioner mennesker. Samtidig er markedet for ADHD medicin tæt på 18 mia. USD om året og forventes at vokse til 23 mia. USD i 2024.

Hvad er nået?
Tiimo lancerede sin app i det danske marked i Q1 2018 og på engelsk i hele verden i Q2 2019 og får i dag brugere fra 65 lande, samt har MRR på 45.000 kr. om måneden. Selskabet arbejder på at videreudvikle appen til en medicinsk app, og er i dialog med en række pharmavirksomheder. Selskabet modtog i øvrigt en investering i 2020 fra stifterne af e-læringsplatformen og appen Kahoot!, som har over 1 mia. brugere på verdensplan.

Eksterne investorer

Kahoot!

Stiftet i 2015

Interesseret i andre af vores virksomheder?

Læs mere om vores andre virksomheder, som er på vej mod toppen, og dem, der allerede har nået den.

Vores nuværende virksomheder

Se portefølje

Succeshistorier

Virksomheder, der gik hele vejen