Investér i
teknologiske frontløbere

Hvem er CAPNOVA?

CAPNOVA har mere end 20 års erfaring med at spotte startups med potentiale til at gå hele vejen. Vi er eksperter i at vurdere den geniale forretningsplan og det rette team til at udføre den. Vi investerer pt. ikke i nye projekter. 

Frem til 2019 har vi på vegne af staten hjulpet tech-startups gennem den kritiske opstartsfase med risikovillig kapital og rådgivning gennem innovationsmiljøordningen. I maj 2018 blev det politisk besluttet at udfase denne ordning, og CAPNOVA er sammen med de øvrige tre innovationsmiljøer valgt som exit-operatør for statens investeringer. Det betyder, at CAPNOVA ikke længere investerer statslige eller private midler, men vi fortsætter med at håndtere de over 80 selskaber i vores nuværende portefølje frem mod 2022.

Vores rolle er at afvikle lån og ejerandele i porteføljen. Samtidig fortsætter vi med at være aktive i porteføljens bestyrelser, så vi kan udvikle selskaberne frem mod at stå på egne ben eller få nye investorer med på rejsen.    

Herudover fungerer CAPNOVA som managementselskab for den Midtjyske Iværksætterfond. Her sørger vi for processen i investeringsforløbet og den opfølgende administration af vækstforløbet. Læs mere om fonden her.  

CAPNOVA skaber stærke og levedygtige virksomheder gennem investering tilsat et solidt netværk og mange års branchespecifik erfaring.

Vejen til succes

Vores erfaring viser os, at kapital alene ikke er nok til at skabe en succesfuld virksomhed. Derfor kan iværksættere også trække på vores brede viden
om forretningsudvikling og vores stærke alliancer og netværk
til andre investorer og virksomheder. Vi ved, at det er kombinationen af kapital, netværk og udvikling, som i sidste ende er afgørende for, at virksomhederne opnår succes.

Vi har allerede tidligt i investeringsforløbet fokus på, hvordan vores investering kan suppleres med ekstern kapital, og hvordan relevante eksterne kompetencer kan supplere founderteamet. Gennem tiden har vores selskaber tiltrukket mere end 3 mia. kr. fra andre danske og internationale investorer.

Bestyrelse

CAPNOVAs bestyrelse har følgende sammensætning:

Peter Kjær (formand)

Direktør i Schouw & Co.
Bestyrelsesformand for Incuba A/S.

Jørgen Lang

Direktør i Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) samt i Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S.

Arnold Boon

Universitetsdirektør, Aarhus Universitet

Klaus Stampe

Afdelingsdirektør, Jyske Bank.

Ejerkreds

CAPNOVA er et aktieselskab med følgende ejere:

Jyske Bank A/S

Vestergade 8-16
8600 Silkeborg

AUFF Holding P/S

Finlandsgade 14
8200 Aarhus N

Sydbank A/S

Peberlyk 4
Postboks 1038
6200 Aabenraa

Finansiel Stabilitet A/S

Sankt Annæ Plads 13, 2.tv.
1250 København K

Incuba A/S

Åbogade 15
8200 Aarhus N

CAPNOVA
teamet

Portefølje

Se vores virksomheder

Er du investor?

Vi har stærke startups inden for disse brancher