Investér i
teknologiske frontløbere

Hvem er CAPNOVA?

CAPNOVA har mere end 20 års erfaring med at spotte startups med potentiale til at gå hele vejen. Vi er eksperter i at vurdere den geniale forretningsplan og det rette team til at udføre den. Vi investerer pt. ikke i nye projekter.

Frem til 2019 har vi på vegne af staten hjulpet tech-startups gennem den kritiske opstartsfase med risikovillig kapital og rådgivning gennem innovationsmiljøordningen. I maj 2018 blev det politisk besluttet at udfase denne ordning, og CAPNOVA er sammen med de øvrige tre innovationsmiljøer valgt som exit-operatør for statens investeringer. Det betyder, at CAPNOVA ikke længere investerer statslige eller private midler, men vi fortsætter med at håndtere de ca. 10 selskaber i vores nuværende portefølje frem mod 2024.

Vores rolle er at afvikle lån og ejerandele i porteføljen. Samtidig fortsætter vi med at være aktive i porteføljens bestyrelser, så vi kan udvikle selskaberne frem mod at stå på egne ben eller få nye investorer med på rejsen.    

Herudover fungerer CAPNOVA som managementselskab for den Midtjyske Iværksætterfond. Her sørger vi for processen i investeringsforløbet og den opfølgende administration af vækstforløbet. 

CAPNOVA skaber stærke og levedygtige virksomheder gennem investering tilsat et solidt netværk og mange års branchespecifik erfaring.

Vejen til succes

Vores erfaring viser os, at kapital alene ikke er nok til at skabe en succesfuld virksomhed. Derfor kan iværksættere også trække på vores brede viden
om forretningsudvikling og vores stærke alliancer og netværk
til andre investorer og virksomheder. Vi ved, at det er kombinationen af kapital, netværk og udvikling, som i sidste ende er afgørende for, at virksomhederne opnår succes.

Vi har allerede tidligt i investeringsforløbet fokus på, hvordan vores investering kan suppleres med ekstern kapital, og hvordan relevante eksterne kompetencer kan supplere founderteamet. Gennem tiden har vores selskaber tiltrukket mere end 3 mia. kr. fra andre danske og internationale investorer.

Bestyrelse

CAPNOVAs bestyrelse har følgende sammensætning:

Jens Søndergaard (formand)

Investment Manager i CAPNOVA

Flemming Würtz Andersen

Investment Manager i CAPNOVA

Martin Haahr Mikkelsen

Regnskabskonsulent i CAPNOVA

Ole Ostenfeldt Mathiesen

Økonomichef i CAPNOVA

Lars Stigel

Direktør i CAPNOVA

Ejere

CAPNOVA Holding ApS er ejet af de fem medarbejdere, der udgør bestyrelsen.

CAPNOVA
teamet

Portefølje

Se vores virksomheder

Er du investor?

Vi har stærke startups inden for disse brancher