TeesuVac ApS

TeesuVac ApS

TeesuVac udvikler en effektiv biopsi-pistol, der tager præcise vævsprøver fra bryst- og prostatavæv, når patienter undersøges for kræft Problem Det kan være en tidskrævende proces at udtage biopsier fra f.eks. brystvæv og samtidig en ubehagelig procedure for...
ResoTher Pharma ApS

ResoTher Pharma ApS

ResoTher Pharma udvikler nye lægemidler med anti-inflammentorisk effekt til patienter, som er blevet opereret for blodprop i hjertet. Problem Blodprop i hjertet er en meget hyppig dødsårsag. Der er i kraft af stigende levealder globalt en stigende forekomst af...