TeesuVac ApS

TeesuVac ApS

TeesuVac udvikler en effektiv biopsi-pistol, der tager præcise vævsprøver fra bryst- og prostatavæv, når patienter undersøges for kræft Problem Det kan være en tidskrævende proces at udtage biopsier fra f.eks. brystvæv og samtidig en ubehagelig procedure for...
SurgeryTech ApS

SurgeryTech ApS

SurgeryTech har designet et sterilt engangsdevice til kikkertundersøgelser i bughulen og i brysthulen. ProblemI dag udføres kikkertundersøgelser sædvanligvis med fuld opsætning på en operationsstue, med meget omkostningstungt personale og flergangsudstyr, som kræver...
Icura ApS

Icura ApS

iCURA er en sundhedspædagogisk træningsteknologi, som understøtter fjernmonitoreret hjemmetræning og øget patient selvhjælp. Problem Der bruges flere og flere ressourcer til genoptræning og rehabilitering af patienter med skader i bevægeapparatet. Størstedelen af...
RoboFit ApS

RoboFit ApS

RoboFit er en træningsrobot til skulderskadede patienter, der som udgangspunkt ikke er i stand til at løfte sin arm og starte et normalt genoptræningsforløb. ProblemEt stort antal patienter bliver ikke optimalt genoptrænet efter skulderoperationer eller skader på...
NMD Pharma

NMD Pharma

NMD udvikler medicinsk behandling af sygdomme i muskler og nerver, som i fremtiden kan få stor betydning for patienter med kroniske muskelsvindssygdomme som Myasthenia Gravis og ALS. Problem Hos patienter med sygdomme i muskler og nerver medfører tabet af...
ResoTher Pharma ApS

ResoTher Pharma ApS

ResoTher Pharma udvikler nye lægemidler med anti-inflammentorisk effekt til patienter, som er blevet opereret for blodprop i hjertet. Problem Blodprop i hjertet er en meget hyppig dødsårsag. Der er i kraft af stigende levealder globalt en stigende forekomst af...