TeesuVac ApS

TeesuVac ApS

TeesuVac udvikler en effektiv biopsi-pistol, der tager præcise vævsprøver fra bryst- og prostatavæv, når patienter undersøges for kræft Problem Det kan være en tidskrævende proces at udtage biopsier fra f.eks. brystvæv og samtidig en ubehagelig procedure for...
Icura ApS

Icura ApS

iCURA er en sundhedspædagogisk træningsteknologi, som understøtter fjernmonitoreret hjemmetræning og øget patient selvhjælp. Problem Der bruges flere og flere ressourcer til genoptræning og rehabilitering af patienter med skader i bevægeapparatet. Størstedelen af...
NMD Pharma

NMD Pharma

NMD udvikler medicinsk behandling af sygdomme i muskler og nerver, som i fremtiden kan få stor betydning for patienter med kroniske muskelsvindssygdomme som Myasthenia Gravis og ALS. Problem Hos patienter med sygdomme i muskler og nerver medfører tabet af...
ResoTher Pharma ApS

ResoTher Pharma ApS

ResoTher Pharma udvikler nye lægemidler med anti-inflammentorisk effekt til patienter, som er blevet opereret for blodprop i hjertet. Problem Blodprop i hjertet er en meget hyppig dødsårsag. Der er i kraft af stigende levealder globalt en stigende forekomst af...
Perfusion Tech ApS

Perfusion Tech ApS

Måling af tarmens blodforsyning ved hjælp af fluorescerende molekyler og avanceret Computer Vision ProblemTarmkræft er den tredje mest hyppige kræftform og næstmest dødelige form for kræft. I Danmark er risikoen for at få tarmkræft 3.4 % for mænd og 2.8 % for kvinder...
Subcuject ApS

Subcuject ApS

Subcuject har udviklet den mest patientvenlige præfyldte, bærbare injektionsenhed til at injicere tyktflydende medicin. Problem Nye typer af medicin bevæger sig mere og mere fra at være kemisk fremstillet til at være biologisk fremstillet. Biologisk fremstillet...