Hele Danmarks investerings- og udviklingsselskab

CAPNOVA er et investerings- og udviklingsselskab, der tilfører kapital, solid forretningserfaring og et stærkt netværk, for at innovative ideer kan blive til succesfulde virksomheder. Vi dækker Danmark fra vores afdelinger i Aarhus, Roskilde, København, Viborg og Kalundborg. 

Sådan arbejder CAPNOVA

CAPNOVA er et af fire godkendte innovationsmiljøer i Danmark, som er udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Innovationsmiljøerne investerer på statens vegne risikovillig kapital i nye innovative virksomheder.

Gennem risikovillige investeringer af statslig, regional og egen kapital er CAPNOVA med til at udvikle innovative iværksætteres ideer til succesfulde virksomheder. Vi kan investere op til 6 mio. kr. i et selskab via den statslige ordning for innovationsmiljøer.

CAPNOVA tilbyder desuden ekspertrådgivning, der effektivt løser konkrete udfordringer sammen med virksomhederne, og vi hjælper med fundraising, så porteføljevirksomhederne og andre virksomheder får lettere ved at hente udviklingsmidler i danske og internationale fonde.

Målet for vores samlede indsats er at skabe vækst og bæredygtige arbejdspladser.

Udfasning af innovationsmiljøordningen

Regeringen og Dansk Folkeparti har i maj 2018 besluttet at udfase innovationsmiljøordningen ved udgangen af 2018. Det betyder, at midlerne til investeringer i nye virksomheder nu er yderst begrænsede og helt bortfalder fra årsskiftet.

Da CAPNOVA som innovationsmiljø fra sommeren 2018 har stærkt begrænsede midler til investering i nye selskaber, og fra årsskiftet som udgangspunkt ikke har nye investeringsmidler, står nystartede iværksættere, der har brug for risikovillig kapital, i en vanskelig situation. P.t. vil det være vanskeligt at finde investorer, som har mod på at tage samme høje risiko i den helt tidlige fase, som innovationsmiljøerne tager (eller rettere tog).

Iværksættere kan evt. henvende sig til:

Rådgivning kan fås hos:

Læs mere om innovationsmiljøerne på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Læs innovationsmiljøernes adfærdskodeks.

information om brug af cookies

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her

ACCEPTER