Navn: Kim Ove Olsen
Titel: Direktør
Uddannelse: Cand.techn.soc
Telefon:
Mobil: 4040 3838
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Kim er direktør i CAPNOVA med ansvar for forretningsudvikling. En af Kims hovedopgaver er at være aktiv i styregrupper og bestyrelser med relevans for innovationsområdet. Kim har mange års erfaring i dansk og international industri samt generel ledelse og bestyrelsesarbejde.

Navn: Lars Stigel
Titel: Direktør
Uddannelse: Cand.phil., ph.d.
Telefon: 4676 0855
Mobil: 2672 3300
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Lars er direktør i CAPNOVA med ansvar for investering, kommunikation og administration. Han har det daglige ansvar for, at CAPNOVA som innovationsmiljø lever op til målet om at skabe nye, innovative og forretningsmæssige succeser. Lars har mangeårig erfaring med ledelse og kommercialisering af forskningsresultater.

Navn: Jørgen Schou Iversen
Titel: Økonomichef
Uddannelse: HD regnskabsvæsen, særprøve i revision
Telefon: 4676 0859
Mobil:
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Jørgen er økonomichef. Han er ansvarlig for budgetter og regnskab i CAPNOVA samt den økonomiske rapportering til ministeriet. Jørgen er sparringspartner vedrørende administrative forhold i CAPNOVA og vore porteføljeselskaber. Jørgen startede i revisionsbranchen og har siden arbejdet på alle niveauer i internationale koncerner.

Navn: Allan Rasmussen
Titel: Investment manager
Uddannelse: M. Sc. in E.E.
Telefon:
Mobil: 4062 4752
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Allan er investment manager inden for teknologibaseret oplevelsesøkonomi – især computerspil. Han er dybt involveret i det danske netværk af computerspilproducenter og er med til at forretningsudvikle potentielle vækstvirksomheder ved bl.a. at finde samarbejdspartnere og investorer. Allan er desuden en investment manager med bred branchemæssig erfaring. Han har tidligere fungeret som investment manager i forretningsområder som medtech, cleantech og industri.

Navn: Anders Holme Jensen
Titel: Investment manager
Uddannelse: Eksportingeniør, HD
Telefon:
Mobil: 2382 5636
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

I rollen som investment manager arbejder Anders med screening, forhandling og investeringsmodning af potentielle virksomheder inden for fødevareteknologi. Anders har erfaring med projektledelse, forretningsudvikling, internationalt salg og personaleledelse fra store internationale virksomheder som Philips, Coloplast og GN Store Nord. Derudover repræsenterer Anders CAPNOVA i en række bestyrelser.

Navn: Bente Rugaard Thorsen
Titel: Sekretariats- og udviklingschef
Uddannelse: Cand.merc., strategi, organisation og ledelse, ph.d. i lærings- og innovationsprocesser
Telefon:
Mobil: 2916 6777
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Bente er sekretariats- og udviklingschef i CAPNOVA med ansvar for de opsøgende, udviklende og driftsmæssige funktioner i forbindelse med eksternt finansierede projekter, herunder CAPNOVAs fundraising aktiviteter og øvrige aktiviteter, der understøtter CAPNOVAs investeringsvirksomhed. Herudover har Bente til opgave at sekretariatsbetjene bestyrelserne for CAT-fonden, CAPNOVA Invest Zealand, CAT Invest I A/S og CAT Ejendomsselskab A/S, hvor hun varetager direktørhvervet. Bente har en solid forskningsmæssig baggrund og har flere års erfaring med forretningsudvikling og projektledelse fra stillinger på blandt andet Danmarks Tekniske Universitet og i Aarhus, Esbjerg, Roskilde og Næstved Kommuner.

Navn: Bente Stæhr
Titel: Konsulent
Uddannelse: Cand.mag
Telefon: 4676 0857
Mobil:
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Bente er ansvarlig for det daglige bogholderi i en del af de selskaber, som CAPNOVA har igangsat. Samtidig varetager Bente en del af bogholderiet i CAPNOVA, hvor hun bl.a. er med til at udarbejde rapporter til Videnskabsministeriet. Derudover er Bente med til at rettighedsvurdere firmanavne og varemærker.

Navn: Birgitte Theresia Henriksen
Titel: Kommunikationskonsulent
Uddannelse: Cand.mag. i socialantropologi og journalistik, bachelor i kommunikationsjournalistik
Telefon:
Mobil: 29 28 77 86
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Birgitte er ansvarlig for projektkommunikation i CAPNOVA. Hun arbejder med intern og ekstern kommunikation i forbindelse med CAPNOVAs del af det nationale initiativ Scale-up Denmark og projekterne Growing Food, BIOPRO og Fundraising Service Sjælland. Derudover arbejder Birgitte med kommunikation og presse i forhold CAPNOVA generelt. Birgitte har tidligere været presseansvarlig hos Dansk Musiker Forbund, kommunikationspartner og presseansvarlig hos COWI Danmark og pressechef hos Koda.

Navn: Dorte Heide
Titel: Kommunikationskonsulent
Uddannelse: Journalist
Telefon: 4676 0856
Mobil:
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Dorte arbejder med kommunikation, PR og andre journalistiske og formidlingsmæssige opgaver i CAPNOVA. Dorte har både fokus på intern og ekstern kommunikation og er ansvarlig for CAPNOVA.dk og sociale medier. Hun er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. Dorte har tidligere været ansat ved Jyllands-Posten og Aalborg Universitetshospital.

Navn: Finn Mogensen
Titel: Investment manager
Uddannelse: Civilingeniør, ph.d., hd.u.
Telefon: 4676 0881
Mobil: 3092 0031
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Finn har bred erfaring fra industrivirksomheder og har ledelsesbaggrund fra såvel teknisk, kommerciel og overordnet ledelse. Finn har bl.a. været udviklingschef hos Lycom (i dag OFS Fitel Denmark), teknologichef hos NKT Research Center, Marketing & Sales Director hos såvel Draka Denmark som OFS Fitel, CEO hos GiGA North America Inc samt CEO og medejer hos OptoConnect. Som investment manager er hans hovedopgaver at bidrage til udvikling af porteføljeselskaberne gennem aktivt bestyrelsesarbejde, projektvurdering, udarbejdelse af indstilling og kontraktforhandling. Med egne erfaringer som iværksætter har han opnået solidt kendskab til processerne fra opstart til exit og til de udfordringer, en iværksætter står overfor.

Navn: Flemming Würtz Andersen
Titel: Investment manager
Uddannelse: Cand.oecon.
Telefon:
Mobil: 4015 2267
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Flemming er investment manager med bred branchemæssig erfaring. Kernekompetencerne er forretningsudvikling og ledelse med fokus på strategiarbejde, ledelse og internationalisering af virksomheder. Flemming beskæftiger sig desuden med screening af projektforslag, forundersøgelser, nyhedscheck, bestyrelsesarbejde m.m. Han har mange års erfaring med forretningsudvikling og ledelse fra private virksomheder i forskellige brancher i ind- og udland. Flemming har tidligere været direktør i Skandinavisk Køkkengruppe A/S, Vital PetFood Group A/S, Vejle Margarinefabrik A/S og EnXco A/S samt divisionsdirektør i Unicon Beton A/S

Navn: Helle Elmquist Schmidt
Titel: Controller
Uddannelse: Handelsmedhjælpereksamen
Telefon:
Mobil: 2012 6340
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Helle administrerer EU-finansierede projekter, hvor hun udfører økonomistyring og kontrol samt afrapportering til den bevilgende myndighed. Derudover har Helle ansvaret for økonomistyring af en række af CAPNOVAS portofølgevirksomheder, herunder bogholderi, løn, moms mm. Helle er kontoruddannet med økonomi som speciale og har 10 års erfaring med administration af EU projekter. Helle har tidligere været ansat på Aalborg Universitet, Greve Kommune, Aarhus Universitet, Boligadministrationen 3b, Canon og Greve Strand Distribution og har i alt 35 års erfaring med økonomi.

Navn: Henriette Rasmussen
Titel: Controller
Uddannelse: Merkonom
Telefon: 4676 0886
Mobil: 2929 4445
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Henriette er ansvarlig for afrapportering af EU-finansierede projekter til den bevilgende myndighed. Hun udfører kontrol, kvalitetssikring og administration af projekterne. Derudover bogfører hun for porteføljeselskaber og er controller for Energiklyngecenter Sjælland med opgaver som bogføring, løn og rapportering af tilskudsfinansierede projekter. Henriette har tidligere været økonomiassistent hos Wonderful Copenhagen og dér været medansvarlig for kontrol og kvalitetssikring af EU-finansierede projekter. Desuden har Henriette været konsulent for LXP Consulting.

Navn: Inger Søgaard
Titel: Regnskabsansvarlig
Uddannelse: Merkonom, regnskab og finansiering
Telefon: 4676 0883
Mobil: 6170 6003
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Inger har ansvaret for en del af CAPNOVAs porteføljeselskabers regnskaber og for CAT Fonden, CAT Ejendom og CAT Invest Zealands regnskaber, herunder budgetter, økonomirapport til bestyrelserne og årsafslutning. Hun er regnskabsansvarlig for EU-projekter og fungerer samtidig som konsulent for porteføljeselskaberne i CAPNOVA. Derudover medvirker Inger ved værdiansættelse af investeringer.

Navn: Jens Søndergaard
Titel: Investment manager
Uddannelse: Civiløkonom (B.Sc. in Economics, Business Administration and Information Science) IBM Projektledelse
Telefon: 4676 0853
Mobil: 3141 9554
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Jens er ansvarlig for en række IKT investeringer i CAPNOVA. Via opsøgende arbejde finder han succesfulde iværksættere med vækstpotentiale. Han identificerer og vurderer nye forretningsideer og medvirker gennem aktiv sparring til forretningsmæssig udvikling og kommercialisering af disse. Jens har egen erfaring med start-up virksomheder. Han har selv stiftet virksomheden IT Optima A/S og opbygget den fra 2 til 20 medarbejdere med kontorer i flere europæiske lande samt opnået en succesfuld exit efter 10 år. Jens har desuden en finansiel uddannelse og erfaring med Business Development, IT Project Management, Financial Management, M&A samt ledelse og bestyrelsesarbejde.

Navn: Jesper Bryde-Jacobsen
Titel: Project Director BIOPRO
Uddannelse: Master (Dairy Science), Executive MBA
Telefon:
Mobil: 3075 2439
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Jesper er ansvarlig for projektet BIOPRO. Han var med til at grundlægge projektet og er nu tovholder for dette. BIOPRO er et samarbejde mellem partnere fra universiteter og industri, og har til formål at skabe et verdensklasse center inden for full scale bioteknologisk produktion.

Navn: Jesper Hart-Hansen
Titel: Investment manager
Uddannelse: MBA, Harvard Business School
Telefon:
Mobil: 4060 5584
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Jesper er en del af CAPNOVAs interaktive team og beskæftiger sig med at identificere og vurdere nye forretningsideer, aktiv gennemførelse af investeringer samt bestyrelsesarbejde. Jesper har tidligere arbejdet som Senior Business Officer i DTU’s afdeling for Innovation og Entrepreneurship. Derudover har han arbejdet for eBay Inc., Elro Erhverv A/S (WIMOSS Software Division) og været medstifter af GlobalConnect A/S. Jesper er ad-hoc Business Angel via sit selskab Pera ApS. Uddannelsesmæssigt har Jesper en MBA fra Harvard Graduate School of Business Administration.

Navn: Jette Bechmann
Titel: Projektkoordinator
Uddannelse: Erhvervssproglig korrespondent
Telefon: 4676 0850
Mobil:
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Jette er projektkoordinator og kommunikationsmedarbejder. Hun har ansvaret for planlægning og gennemførelse af kurser og arrangementer og er webeditor for både CAPNOVA og Ban Invest (Business Angel Netværk). Jette er desuden fungerende sekretær for Ban Invest. Jette udarbejder derudover kontraktsæt i forbindelse med selskabsetableringer i CAPNOVA.

Navn: Katrine Krogh Balslev
Titel: Business Developer
Uddannelse: Cand.mag.
Telefon:
Mobil: 2382 1419
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Katrine vejleder virksomheder og institutioner om støtteprogrammer og fundraising. Det omfatter screening af ideer, matchning med rette støttemuligheder og vejledning om formalia og logikker i støtteprogrammerne. Katrine har fokus på sundhedsteknologi og særligt kendskab til Markedsmodningsfonden. Derudover har Katrine erfaring med organisationsudvikling i forbindelse med fusioner og generel opstart af nye funktioner/centre fra sin tidligere ansættelse på Professionshøjskolen UCC. Her arbejdede hun med styrkelse af internationale kompetencer og aktiviteter i de pædagogiske uddannelser og sundhedsuddannelserne.

Navn: Kristina Wulff
Titel: Kommunikationskonsulent
Uddannelse: Journalist
Telefon: 4676 0860
Mobil:
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Kristina arbejder med kommunikation, PR og andre journalistiske og formidlingsmæssige opgaver i CAPNOVA. Kristina har både fokus på intern og ekstern kommunikation og er ansvarlig for CAPNOVA.dk og sociale medier. Hun er uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har før arbejdet for bl.a. Sjællandske Medier og Ugeavisen Udfordringen.

Navn: Kim Kjølhede
Titel: Investment manager
Uddannelse: M.Sc. Econ. & Business Administration
Telefon:
Mobil: 21 600 500
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Kims primære område er investering i innovative vækstvirksomheder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Med baggrund i sin store erfaring med salg, forretningsudvikling og ledelse fra dette forretningsområde og fra industri og cleantech har Kim en relativt bred portefølje. Investeringsarbejdet består bl.a. i screening og vurdering af koncepter og produkter samt forretningsudvikling og porteføljepleje Kim har tidligere været administrerende direktør i NRGi Fibernet, hvor han stod for etablering og ledelse af selskabet. Han har desuden været projektchef for Dantherm Power, salgschef i TDC Erhverv samt afdelingschef i Innovation Lab. Kim har også været selvstændig inden for it-rådgivning og it-implementering.

Navn: Lise Wilhelmsen
Titel: Studentermedhjælper
Uddannelse: stud.cand.soc i International Public Administration
Telefon: 46740233
Mobil:
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Lise er studentermedhjælper inden for fundraising. Hun beskæftiger sig blandt andet med research om støtteprogrammernes resultater og tilrettelæggelse af informations- og netværksarrangementer, ligesom hun assisterer på opgaver med projektafrapportering. Lise er stud.cand.soc i International Public Administration and Politics på RUC, hvorfra hun også har en bachelorgrad i internationale studier og virksomhedsstudier.

Navn: Louise Rørbæk Heiberg
Titel: Business Developer
Uddannelse: Master i Food Science & Technology
Telefon:
Mobil: 2382 1418
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

(Louise er på barsel) Louise har stærke, tværfaglige kompetencer og arbejder hos CAPNOVA særligt med forretningsudvikling og investeringsmodning inden for fødevareområdet. Louise varetager rollen som team-tovholder for CAPNOVAs investeringsfokus Food Tech. Hun har særligt kendskab til at sammensætte og facilitere stærke partnerskaber på tværs af virksomheder og universiteter, skabe alliancer med interessenter og få meninger og mennesker til at mødes. Louise har både hos CAPNOVA og i sine tidligere ansættelser, senest hos Akademiet for de Tekniske Videnskaber, arbejdet med projektledelse, analyser, interessevaretagelse, kommunikation og presse. Hun har desuden erfaring som evaluator og reviewer på projekter og rapporter.

Navn: Martin Haahr Mikkelsen
Titel: Regnskabskonsulent/controller
Uddannelse: Revisor
Telefon: 4676 0854
Mobil: 6013 0240
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Martin er ansvarlig for den økonomiske administration og det daglige bogholderi og i en række af de selskaber, som CAPNOVA har investeret i. Han løser endvidere ad hoc-opgaver samt varetager en del af bogholderiet i CAPNOVA A/S. Martin har 8 års erfaring fra revisionsbranchen, hvor han bl.a. har arbejdet hos revisionsfirmaerne Revision Aarhus og Martinsen Aarhus samt erfaring som regnskabschef hos virksomheden factum2 as i Aarhus.

Navn: Otto Bjerg Hausgaard
Titel: Investment manager
Uddannelse: Cand.merc.(jur)
Telefon:
Mobil: 2559 0657
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Otto er investment manager med erfaring fra såvel IT som life science-området. Otto har mere end 10 års erfaring med iværksætteri og venture finansierede selskaber. Hans erfaring spænder bredt lige fra strategiudvikling, drift og projektstyring til investorrelation, kapitalrejsning og nedlukning. Otto er specielt interesseret i HR due diligence og etablering af det rette team, herunder at sætte de rette kompetencer sammen i bestyrelserne for CAPNOVAs porteføljevirksomheder. Otto har ansvaret for CAPNOVAs business angels-aktiviteter, hvilket blandt andet inkluderer netværket vestor (www.vestor.dk). Udover en formel uddannelse som cand.merc.jur er Otto mentor/coach-trænet og aktiv mentor i flere sammenhænge, bl.a. for iværksættere og studerende ved Handelshøjskolen i Aarhus (ASB mentor).

Navn: Per Chrom-Jacobsen
Titel: Business developer
Uddannelse: Cand. merc., Finance, M.A. in Economics, Econometrics and Quantitative Economics
Telefon:
Mobil: 3055 5933
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Per Chrom-Jacobsen er business developer hos CAPNOVA og arbejder hovedsageligt med CAPNOVAs investeringer i computerspil. Han arbejder også med den strategiske alliance, der er skabt på det digitale område med Komiteen Interactive Denmark, der arbejder for at skabe optimale rammer for computerspilbranchen. Per har været direktør i computerspilvirksomheden Reto-Moto og har mange års erfaring fra blandt andet bankvæsen og konsulentbranchen i ind- og udland. Per har også bred iværksættererfaring blandt andet fra et mindre pharma-selskab, hvor han var partner og direktør, og siden fra Reto-Moto.

Navn: Peter Bentsen
Titel: Regnskabskonsulent
Uddannelse: Revisor
Telefon: 4676 0858
Mobil: 21279420
Email: Send mail
Lokation:

Peter er ansvarlig for den økonomiske administration i en række porteføljeselskaber. Han løser endvidere ad hoc-opgaver for CAPNOVA A/S. Han har tredive års erfaring fra revisionsbranchen, hvor han tidligere har arbejdet hos blandt andet revisionsfirmaerne Revision Aarhus og Martinsen Revision.

Navn: Rune Egedal Westergaard
Titel: Business Developer
Uddannelse: Cand. Scient. Soc. Management of Creative Business Processes
Telefon: 4674 0267
Mobil: 2477 1404
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Rune arbejder med forretningsudvikling og fundraising primært med fokus på fødevare og fødevareteknologi. Han har god erfaring med sammensætning og design af udviklingsprojekter med fokus på at nå fra idé over projekt til forretning. Rune har et indgående kendskab til fundinglandskabet i Danmark og EU, og særligt til Interregprogrammerne og de danske udviklingsprogrammer (herunder GUDP, MUDP og InnoBooster). Rune har tidligere været konsulent hos Teknologisk Institut og Smith Innovation.

Navn: Søren Mayland
Titel: Business Developer
Uddannelse: Cand.scient.pol
Telefon: 6062 3779
Mobil:
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Søren vejleder virksomheder og institutioner om støtteprogrammer og fundraising. Det omfatter screening af ideer, matchning med rette støttemuligheder og vejledning om formalia og logikker i støtteprogrammerne. Søren har praktisk erfaring med søgning til en lang række programmer og er metodisk stærk på kvalitative og kvantitative problemstillinger og designs. Søren har erfaring med virksomhedsdrift og erhvervsudvikling fra tidligere ansættelser og bestrider desuden flere tillidsposter.

Navn: Søren Svanebjerg
Titel: Business Developer
Uddannelse: Master in Management of Technology (MMT)
Telefon:
Mobil: 2165 1720
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Søren vejleder virksomheder i fundraising og har fokus på virksomheders muligheder for at opnå støtte fra nationale og internationale puljer og fonde til produkt- og forretningsudvikling. Målgruppen er virksomheder i Region Sjælland under projektet Fundraising Service Sjælland, og de virksomheder CAPNOVA investerer i. Søren har tidligere været udviklingsdirektør i Brunata, hvor har arbejdet med produkt-, service- og procesinnovation samt markedsimplementering. Efterfølgende har Søren været medstifter af et par spinoff/opstartsvirksomheder (SiOx og RenCat), der begge arbejder med videntunge teknologier, der skal på markedet i samarbejde med store internationale virksomheder. Parallelt hermed fungerer Søren som mentor for en række opstartsvirksomheder.

Navn: Tina Lindegaard
Titel: Administrationssekretær
Uddannelse: Advokatsekretær, merkonom
Telefon: 4676 0880
Mobil:
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Tina varetager sekretæropgaver. Hun er nøgleperson i forhold til udlejning og servicering af lejere i CAT Ejendomsselskab. Derudover udfører Tina økonomiopgaver for både CAPNOVA og CAPNOVAs porteføljeselskaber.

Navn: Trine Aabo Andersen
Titel: Centerchef
Uddannelse: Advokat
Telefon:
Mobil: 5354 8084
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Trine Aabo Andersen er centerchef for CAPNOVAs Center for Bioøkonomi og Industriel Symbiose under det nationale initiativ Scale-Up Denmark. Her hjælper hun små og mellemstore virksomheder, der arbejder med bioøkonomi, industriel symbiose og bioteknologisk produktion, med at bane vejen frem til international succes. Trine Aabo Andersen er uddannet advokat og har tidligere været konstitueret vicedirektør for Innovationsfonden, underdirektør i Højteknologifonden, administrationschef i Højteknologifonden og sekretariatsleder hos Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere. Derudover har hun tidligere arbejdet for VisitAalborg, Novo Nordisk og Statoil.

Navn: Tom Weidner
Titel: Investment manager
Uddannelse: Civilingeniør, HD
Telefon: 4676 0889
Mobil: 2916 6797
Email: Send mail
Lokation: Roskilde

Tom er primært ansvarlig for cleantech investeringer, hvor han arbejder med vurdering af henvendelser, gennemførelse af investeringer og bestyrelsesarbejde i porteføljeselskaber. Tom har tilegnet sig stor erfaring med forretningsudvikling og forandringsledelse gennem mere end 25 år i både store og små industrivirksomheder. Han har bl.a. været teknisk direktør i Plastmo A/S, divisionsdirektør og senere innovationsdirektør i Danapak koncernen samt administrerende direktør i flere mindre virksomheder under opstart eller forandring.

Navn: Martin Andersen
Titel: Studentermedhjælper
Uddannelse: MSc i Information Management
Telefon:
Mobil:
Email: Send mail
Lokation: Aarhus

Martin er studentermedhjælper og skal assistere Investment Managerne med at gennemføre forundersøgelser og andre opgaver relateret til CAPNOVAs porteføljeselskaber. Martin har en bachelor fra Aarhus Universitet i Economics and Business Administration - Ethics & Management. Han er på nuværende tidspunkt ved at læse en kandidat i Information Management.

information om brug af cookies

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her

ACCEPTER