TeesuVac udvikler en effektiv biopsi-pistol, der tager præcise vævsprøver fra bryst- og prostatavæv, når patienter undersøges for kræft

Problem
Det kan være en tidskrævende proces at udtage biopsier fra f.eks. brystvæv og samtidig en ubehagelig procedure for patienterne. Det er derfor vigtigt, at processen gøres så hurtigt og præcis som muligt, således at der med så få stik som muligt tages brugbare vævsprøver. 

Business
Hvert år konstateres over 12 millioner nye kræfttilfælde på verdensplan, dette tal er stigende og det tal forventes at nå 24 millioner i 2030. Derfor bliver det kun vigtigere i fremtiden at stille hurtigere og mere præcise diagnoser, så patienterne kan få afklaring om deres situation og komme i behandling.
I første omgang er det TeesuVacs fokus at udvikle udstyret til at tage prøver fra brystvæv og herefter prostata, da det er områder, hvor der foretages rigtigt mange biopsier, og hvor der er brug for metoder, der er mere effektive.
Brystkræft er nummer et på listen over hyppigst forekommende kræfttyper hos kvinder, og årligt får mere end fire millioner kvinder foretaget biopsiprøver for brystkræft. Ca. 1 ud af 8 kvinder udvikler invasiv brystkræft i løbet af kvindens levetid. Blandt kvinder er de 5 mest almindelige diagnosticerede kræftsteder bryst, tyktarm, lunge, livmoderhals og mave. For mændenes vedkomne er prostatakræft nummer to på listen, og over tre millioner mænd får årligt taget biopsiprøver for prostatakræft. Blandt mænd var de 5 mest almindelige diagnosticerede kræftsteder er lunge, prostata, tyktarm, mave og lever.

Løsning
TeesuVac udvikler en serie af biopsi-pistoler, hvor den første biopsipistol er vakuum-assisteret, hvilket betyder, at den bruger vakuum til at hjælpe vævet ned i et vævskammer, inden det bliver klippet af. Det giver beviseligt større vævsprøver, hvilket er en stor fordel for patologen i arbejdet med at analyserer vævsprøverne. Til forskel fra de fleste andre håndholdte biopsi-pistoler bliver vakuum genereret i selve biopsi-pistolen, og den skal således ikke tilkobles andet udstyr, hvilket giver sundhedspersonalet en større bevægelsesfrihed under proceduren. TeesuVacs videreudvikling af teknologien har tilmed den fordel, at den næste biopsi-pistol udtager flere vævsprøver ved kun ét indstik. Den er altså langt mindre generende for patienterne, som med de nuværende biopsiinstrumenter skal igennem langt flere stik, når sundhedspersonalet tager vævsprøver. Til forskel fra andre håndholdte biopsi-pistoler med denne vævsudtagningsteknologi, så adskiller TeesuVacs biopsi-pistol sig fra andre på markedet ved at være en engangspistol. Den skal altså smides ud efter brug, så der ikke skal bruges tid og kræfter på rengøring. Det eliminerer risikoen for at overføre bakterier fra patient til patient.

Marked
I 2016 udgjorde segmentet for nålebaserede biopsi-instrumenter den største andel af det globale biopsiudstyrs marked med ca. 82%. Dette segment forventes at nå 2 mia. USD i 2022 fra 1,4 mia. USD i 2017, svarende til en årlig vækst på 7,1%. Segmentet for brystbiopsi forventes at nå 800 mio. USD 2022 fra 540 mio. i 2017, svarende til en årlig vækst på 7,4%. Det vakuumassisterede brystbiopsi segment bidrog med den største andel med et estimeret salg på 375 mio. USD, og efterspørgslen efter denne produktteknologi stiger som følge af stigende præference for minimalt invasive procedurer.

Hvad er nået?
TeesuVac har færdigudviklet selskabets første biopsi-pistol og er påbegyndt etablering af pilotproduktion med henblik på af frembringe dokumentation, som skal bruges til godkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder Food and Drug Administration (FDA). Selskabet vil efterfølgende i samarbejde med et bemyndiget organ få biopsi-pistolen godkendt i Europa. Herudover har selskabet udviklet grundteknologien til selskabets biopsi-pistol til at udtage flere vævsprøver ved kun ét indstik. TeesuVacs produktteknologi bygger på fem patenter.

Eksterne investorer

Vækstfonden og en række Business Angels.

Stiftet i 2013

Interesseret i andre af vores virksomheder?

Læs mere om vores andre virksomheder, som er på vej mod toppen, og dem, der allerede har nået den.

Vores nuværende virksomheder

Se portefølje

Succeshistorier

Virksomheder, der gik hele vejen