Mere end 260.000 personer har en profil på Nabohjælp.dk.

Naboor har udviklet en digital løsnin,g som gør det muligt for folk at sende og modtage advarsler, hvis der sker noget mistænkeligt i nærområdet. Derudover kan man i systemet meddele sine betroede naboer, når man tager på ferie, så de kan holde øje med huset, når det er ’alene hjemme’. Dermed har Naboor gjort det nemmere for naboer at hjælpe hinanden til at undgå indbrud.

Naboor blev stiftet i 2010 med visionen om at levere et produkt, der rent faktisk sænker kriminalitetsniveauet i Danmark. Dette blev til virkelighed i samarbejde med Tryg Fonden og Det Kriminalpræventive Råd og deres fælles projekt ’Nabohjælp’.

 CAPNOVA investerede i selskabet i 2010 og var altså med helt fra starten. CAPNOVA solgte sin andel igen i 2015.

Naboors digitale nabohjælpsløsning blev i 2012 doneret til Det Kriminalpræventive Råd, som i dag står for at administrere løsningen, der nu hedder Nabohjælp.dk. Naboor står dog stadig for drift og vedligehold af systemet.

I dag har mere end 260.000 personer en profil på Nabohjælp.dk.

Nabohjælp kan nedbringe indbrud, hærværk og anden kriminalitet med op til 25 %. Derudover føler beboere i nabolag med nabohjælp sig mere trygge og de har større respekt for og tålmodighed med hinanden. Læs mere på DKR.dk.

Interesseret i andre af vores virksomheder?

Læs mere om vores andre virksomheder, som er på vej mod toppen, og dem, der allerede har nået den.

Vores nuværende virksomheder

Se portefølje

Succeshistorier

Virksomheder, der gik hele vejen