ResoTher Pharma udvikler nye lægemidler med anti-inflammentorisk effekt til patienter, som er blevet opereret for blodprop i hjertet.

Problem
Blodprop i hjertet er en meget hyppig dødsårsag. Der er i kraft af stigende levealder globalt en stigende forekomst af dødsfald. Ifølge WHO udgør blodpropper i hjertet mere end 30% af den globale dødelighed. Således dør flere mennesker af blodpropper, end der tilsammen dør af alle former for kræft og trafikdrab. Patienter, der har haft en blodprop i hjertet, har høj risiko for at få nye hjerteanfald samt en række følgesygdomme med deraf følgende høje omkostninger for såvel den enkelte som for samfundet.

Løsning
ResoTher har som mål at udvikle et lægemiddel med anti-inflammatorisk effekt. Målet er at udvikle peptidbaserede lægemidler til brug for patienter, som efter en operation for en blodprop lider af inflammationer i hjertet. Blandt disse patienter er der en høj frekvens af nye blodpropper eller andre alvorlige svigt i hjertefunktionen. Disse følgevirkninger er ifølge forskningen en konsekvens af inflammation (hævelser) i blodårerne.

 

Business
ResoThers forretningsmæssige potentiale ligger i at kunne udvikle et lægemiddel, som kan bruges i behandlingen af patienter, således at de efter at have haft en blodprop kan få et velfungerende liv, hvor de har mindre risiko for nye blodpropper og svigt af hjertefunktionen.

Marked

Hvad er nået?
ResoTher forventer at kunne igangsætte de første kliniske forsøg i 2020.

Eksterne investorer

En række Business Angels

Stiftet i 2016

Interesseret i andre af vores virksomheder?

Læs mere om vores andre virksomheder, som er på vej mod toppen, og dem, der allerede har nået den.

Vores nuværende virksomheder

Se portefølje

Succeshistorier

Virksomheder, der gik hele vejen