Ulobby er en B2B SaaS-platform, som indeholder alle de nødvendige funktioner og redskaber til at monitorere politiske dagsordner, emner og interessenter, styre aktiviteter og indsamle politisk viden.

Problem
Politisk regulering er i stigende grad en udfordring for organisationer og virksomheder på globalt plan, da ny lovgivning hurtigt kan sætte en stopper for en virksomhed.

Løsning
I løbet af årene har Ulobby med succes udviklet sin teknologi og raffineret sine produkter. Selskabet er gået fra at være et politisk overvågningsværktøj til at blive et SaaS-firma, der leverer essentiel infrastruktur til håndtering af politiske risikoområder og styring af interessenter. Ulobby giver virksomheder og organisationer i hele Europa en holdbar konkurrencefordel ved at kombinere datadrevne politiske indsigter med et intuitivt digitalt værktøj, der kan håndtere både interne og eksterne interessenter. Ulobbys vision er at styrke demokratiet ved at åbne op for de politiske processer og sætte flere mennesker, virksomheder og organisationer i stand til at påvirke den politiske dagsorden. Missionen er at udvikle værktøjer til dem, der arbejder professionelt med public affairs og gøre deres daglige arbejde lettere og gøre dem til vigtige brikker i deres organisationer.

Marked
Målgruppen er store, multinationale selskaber og organisationer med et højt kompleksitetsniveau og interesseområder, der spænder vidt. Ulobbys hovedfokus for 2019 var at være førende inden for politisk software, og de drager i stigende grad fordel af de omsiggribende internationale tendenser mod øget politisk regulering, især hvad angår udvikling af politiske risikovurderinger og internt fokus på interessentstyring samt et større fokus på digitalisering, der får det interne arbejde til at glide nemmere.

Hvad er nået?
2019 var et godt år for Ulobby med nye muligheder, der opstod i kølvandet på forskellige valg og politiske forandringer på tværs af nøglemarkeder. Selskabet har udført sin strategi og planer for 2019 og med succes trådt ind i det strategiske marked i Belgien det seneste år. Derudover har de øget omsætningen på det danske marked samt intensiveret sit fokus på det nordiske marked. Udsigten til nye kunder på det nordiske marked, understøtter planerne om ekspansion i Sverige og Norge i 2020. På teknologisiden har Ulobby gjort store fremskridt (sammen med forskere fra Københavns Universitet) med at udvikle nye funktioner inden for holdningsdetektering og semantisk analyse, som planlægges lanceret for såvel eksisterende som nye målgrupper i 2020-2021.

Eksterne investorer

Cullen International, Business angels og Innovationsfonden

Stiftet i 2016

Interesseret i andre af vores virksomheder?

Læs mere om vores andre virksomheder, som er på vej mod toppen, og dem, der allerede har nået den.

Vores nuværende virksomheder

Se portefølje

Succeshistorier

Virksomheder, der gik hele vejen